Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:







Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 31.07.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6088
Τι αναφέρεται στην σχετι ή ανα οίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Πέριβάλλοντος αι Ενέργειας
Απαουιτητη η παράμετρός της Λιματικής αΜα ης σε 0λες τις τομεακές πολιτικές
Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία από τα μέτωπα των καταθέσεων αι των επιχε!Qηματικών δανείων
Με ικανοποίηση πληροφορούνται επιχειρηματικοί χύχλο!
τα στοιχεία για τη σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων
στα γκισέ των τραπεζών, θεωρώντας πως η κατάσταση
εξελίσσεται κάπως καλύτερα απ' ό,τι λένε οι αριθμοί και
διαπιστώνοντας μια πρωτοβουλία των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ομιλων να δραστηριοποιηθούν σταδιακά εχ
νεου στο μετωπο των χορηγήσεων.
Με €50.000 ενισχύει
το Επαγγελματικό
Επιμελητήουο τους
πληγέντες επιχε1Qηματιες
Κλιμάχιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) επισκέφ.
θηχε την Πέμπτη 26/7/2018 τις
πληγεισες πεe10χες, συνομιλησε με
«Προχθές αναχοινώθηκε ότι οι καταθέσεις των
ιδιωτών στις τού πεζες αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. τον
Ιούνιο (+7,5% σε δωδεκάυήνη βάση). Μια χαλύτερη
εικόνα δίνεται από τη διαπίστωση πως το ύψος των
καταθέσεων έχει αν ηθεί χατά τους δώδεχα από τους
δεκατρείς τελευταίους μήνες», δηλανει
διευθυντής εισηγμένης εταιρείας, ποοσθέτοντας.
συναντήθηνε με Αημάρχους και
αναχοίνωσε μέτρα στή!1 ης, με
στόχο την επούλωση τον πληγών
Τα μισά αυθαίρετα
στο Μάτι δεν έχουν
01 000υϊκή άδεια!
χαι την ταχύτερτΙ αναδιο" άνωση
της x04νωνικής και εμπ00 ικής ζωής
στην Ανατολική Αττική, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση
οικονομιχος
Με επ χεφαλής τον lleoebQo x. Γ.
Χατζηθεοδοσίου, το κλιμάκιο του
EEA βρέ0ηχε χοντα στους πληγέντες επιχεωη
ματίες, άκουσε τις
αγωνιες τους χαι ηατεΌαψε τις
ανάγκες τους. Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ
ι το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών θα σταθεί
δίπλα του ανακοινωνοντας τα
πρώτα μέτρα στήρι ης:
Επεσαν υπογραφές
Χατευθυνθούν
έντ ες
υποχρέωσης του να ενημερώνει το χοινό για τεχνικά
θέματα μείζονος ενδιαφέοντος, Χατόπιν της δημόσιας
συζήτησης που έχει ξευνήσει για την αυθαίρετη δόμηση
στην ποόπληχτη Ανατολική Αττική χαι ειδικά στον τόπο
ηματιες, μεσω της συνε Τασιας του
unofg Συλλόγους του Μαραθώνα
25 νεων σνομων τουυ
αναγκαίο, προκειμένου να
Ολοκληρώθηκε, σήμερα, μ
την υπογουφη της συ ουσης
και να
τος δηλώσεων αυθαιρέτων των νόμων 4178/2013 χαι
4495/2017, στατιστικά στοιχεία αυθαίρετης δόμησης για
την εν λόγο περιοχή. Η πρωτοβουλία α
προχω!ήσει άμεσα η καταβολή της
χαι των απο -ημιωσεων
Α.Ε. και της Γαλλικής εταιρείας Alstom Transport S.Α.,
η διαδικασία ανά
Μετρο, αφορούν τη δεύτερ
γενιά συ!μών Τουμ που θα
ενταχθούν στο σύνολο του
Συνεργασία του
Ένωση
νου να
θεσης για
ε ελάχιστε
π EQ1ουσίες τους με ασφαλεια πυρός.
π@d)ς την ίδια Ένωση προ. ειμένου
ονα τον ποα'ματιχών στοιχείων που κατα
ιωμενη ειχ
φονται. Τα πλήρη χου αναλυτικά στοιχεία, με γεωχωρικη
αναφορά, έχουν ήδη αποσταλεί, όπως είναι αναμενόμε
νο, στο αρ
ιχτύου της Αθήνας και του
Πειραιά και περιλαμβάνουν
σύγχρονα συστήματα ασφα
συρμών, οι οποίοι είναι απαοιτητοι για την εύρυθμη
μόδιο Υπουργειο
ου, του
ρεται
στην αναχοινω
να διερευνηθεί η πιθανότητα συν00δικτύου Τοαυ, το οποίο στο
τέλος
2018 ε χτει νεται στο
του εν
ανάλογη ασ4ις.