Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Διαγωνισμός
ήλεκτοσμον
τού Μανώλη Κοττάκη
Terry.31 Τουλίου 2018
ApeBu. Φόλ. 4 11 141'Eroc 1420v ITwn 1,50
Σελήνη 19 ήμερών i Ανατολή ηλίου 627.-Δύσις 8.35.
Kgaa Τής έβδομο ος μετά την κρίση τών Πυρκακινο ηάεδοος Της ΝΔ Κυριάκος Μητοοτά
«πεοιο» τα αμμενα
Ούτε λέξις για τους νεκρούς και τις καταστροφές
[email protected]ς Φλόγες στην κυβέρνηση τή : Χώρας
Εβγαλε εντελώς τόν έαυτό Του άπό τό κάδρο
Δέν μη0pi duux; [email protected]°διο καίγιά TOnbρες διεξάγεται διαγιανυ μηλεκτρο μού τ c
Toportuk κ
νισμού τη ΣΥΡΙΖΑ a
room, a po ctor um o Katum
ria Την μαχη τής αποκαταστυ
τρης Τ avmxatou ομείνι awcp
κταση της tung ήταν δυνατον να ανακοπείαν
Exindeor, enfozuew
ράστιων εύθυναν της κυβΟνησης ΣΥΡΙΖΑ
λη τά αυτονόητα, ώστε στο τέλος θα καταφε.
zuveosa στήνσελ 3
vnoo r%,Turoopaarra
wetinnproexροση στον on..oep.yoc
Παρακάμπτουν τις ΗΠΑ
Γαλλία Γε0μανία
HUO θοδοξία
Heyeoloen, rintim To
MEAZA
ΤΟ ΤΡΙΤΟ στά mpotkia tuns μεταξύ Τον DpeoΜετέχουν σέ Σύνοδο μαζί μέ Ροσσία . Τονοκία για Συρια
ol Bohum, opt oro de mo
&καοδοοία του έκτείνετοι στον Λίβανο, στό
καί στήν Αραβική χερσόνησο. Myumk: μεMoody's και S&P
άξιολογούν θετικά
A0χαιοελληνιχά
αγάλματα στην Τουρκία
κυβέρνησης t00 AAaoultn(κλάδου τών Στών)
μας στόμα καί μας
Γαλλία καιάλλους συμμάχους της κατά της Paoxpotiavoite autopomo καθεστώς του
είναι άνεκτικό πρός τή ζωή καί τήν δΡάση taw
twinow
v pet torritou. Krtatovoleefde
Αξίζει νά διαβάσετε
Για να
ξεφύγουμε λίγο από την κατάθλιψη
«Οδοιπορικό
στον ανθρώπινο | 0
της χώρας μας»