Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

29oC, 12.00

32oC, 8.00 μ.μ.

28oC - Υγρασία 59%-75% - Άνεμοι: Δ 3 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:27 - Δύση ηλίου: 20:35

€0.80

Ëïßìùîç ôïõ... åðéêïéíùíéáêïý!

Το θέμα φωνάζει! Θάνατος νέας γυναίκας, μικρομάνας δυο
παιδιών, από τροφική δηλητηρίαση στην Κέρκυρα! Είναι αυτό
ακριβώς που θα δει κάποιος διαβάζοντας τους τίτλους της εγγλέζικης εφημερίδας, στο σταντ με τα άλλα φύλλα λίγο πριν επιλέξει ίσως τον
φετινό προορισμό των καλοκαιρινών του διακοπών. Κι εφόσον περιοριστεί σ’ αυτό το επίπεδο της ενημέρωσης θα μείνει με αυτήν την εντύπωση! Ότι δηλ. μια νέα γυναίκα πέθανε αυτές τις μέρες στην Κέρκυρα επειδή έφαγε κοτόπουλο, που δεν είχε ψηθεί καλά, μπορεί και καθόλου! Το θέμα «ψαρεύει» πολύγλωσσος συνάδελφος αθηναϊκού site, το μεταφράζει και το αναπαράγει. Τσουπ. 3 >>

Τρίτη 31 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4698

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ ΟΛΚΕ

ÐÜíù áðü 10 ÷éë. óÞìåñá áð’ ôï ëéìÜíé!
Μια από τις top μέρες
του καλοκαιριού για το
λιμάνι και την Κέρκυρα
από την κρουαζιέρα
ΑΘΗΝΑ. Για 12 ολόκληρες ώρες και συγκεκριμένα από τις 8
το πρωί έως τις 8 το βράδυ, πάνω από δέκα χιλιάδες ημερήσιοι
επισκέπτες αναμένεται να πλημμυρίσουν τους δρόμους της πόλης και των προορισμών που κατά κανόνα επισκέπτονται. Η ένταση των κυκλοφοριακών και
των άλλων σχετικών προβλημάτων στην ημερήσια διάταξη.

10618 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα, στο λιμάνι
Oosterdam: 08:00 - 17:00
ÅðéâÜôåò: 2.250
Costa Deliziosa: 09:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 3.570
Norwegian Star: 10:00 - 16:00
ÅðéâÜôåò: 2.348
AIDA Blu: 12:00 - 20:00
ÅðéâÜôåò: 2.450

ÖÝñôå ðßóù ôç ãáëÜæéá
óçìáßá, ëÝåé ç ÅëëçíéêÞ
Åôáéñßá Ðñïóôáóßáò ôçò
Öýóçò, óôçí ÊåöáëïíéÜ
êáé ôçí ÆÜêõíèï! 3>>

ÌõóôÞñéï
ï èÜíáôïò
ôïõñßóôñéáò
óôçí ÊÝñêõñá
ôï 2017 5>>

ÅííÝá ÷ñüíéá óýã÷ñïíïõ
÷ïñïý óôçí ÊÝñêõñá áðü
ôï «¸íá ìéêñü âÞìá»
Με «Ένα μικρό βήμα» σταθερό
και οργανωμένο ξεκίνησαν πριν
από εννέα χρόνια η Χριστίνα
Μερτζάνη και ο Ευάγγελος Πουλίνας,το φεστιβάλ σύγχρονου χορού σε αστικό τοπίο, στην Κέρκυρα. Το όραμά τους να γίνει θεσμός στον τόπο που η Χριστίνα
γεννήθηκε και που ο Ευάγγελος
γοητεύτηκε από τις ομορφιές
του, ένα φεστιβάλ που θα αναδείκνυε την τέχνη του σύγχρονου
χορού σε αστικό τοπίο άμεσα
στο κοινό χωρίς να το επιβαρύνει
οικονομικά και τον τόπο σε κάθε
γωνιά της γης.
Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ

9 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα