Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στάσιμο το θέμα Κόντε 15
Τρίτη 31
Ιουλίου 2018
Αρ. Φύλλου 6150
Τμή 060€
Ζυγο μάλη 6 Ιωάννινα Ι τηλ: 265 10 77466] fx: 265 10 37880 | e-mail: [email protected] 1 www.neoagones.gr
υποφυποψηφιστοΚΙΝΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Αλλάζει όψη
sa seenpo LINE η οδός Πανεπιστημίου
Τα ονοματα των ανθου nuv nou 8a
εκλογών του ΚΙΝΑΛ για το Ψηφοδελτιο του κόμματος. 6δωσε σtn
δημοσιότητα ο γραμματέας της
Νομαρχιακής Επιτροπής luavvwuv
του ΚΜματος Αλκης Λάνταβος
Ετσι καταεσαν το ενδιαφερον τους
κής Emtpong
ΣΕΛ. 8
«Ηλέκτρα» του Ευριπίδη,
στο Αρχαίο θέατρο της
ουργκη napouola Της στο χώρο
του σ0 χρονου ελληνικα Πολικαιρι του 2018 την τραγωδια του
Η αράσταση ανεβαινει tnv Παρασκευη3 Αυγοοστου, σεις 9.30 μμ.
στο Αρχαιο θέατο της Δυβονης.
στο πλαισιο του 2ου φεστιΒλ
Aoxalou Δράματος, του ΤΕΕ
EEA. 9
Το Καβαλλάρι γιόρτασε
εΠαναλειτουργία του
IN Αγίας Τριάδας
Me tn ουσα' λαμπρότητα και
στην Tonnen Kop1ακης29 Ιουλίου,
ριου του Δήμου Ζαγορου, η επαναλειτουργια του , lepoo Nao0
Αγιας Τριάδας
Προκ ται για ένα ακό τα σημαντtou npoespou tng TK. Neocupon ολα. Apatvn Katoevou.
Στον « DMAnpo. η ύδρευση
κότερα
epa MetaBuzavtiva pvnpela
του Ζαγοριου Που 4erve κλειστό
για neplnou es χρονια. iore va
ρέωσης και an°καταστασης με
στους Μολοοοοός
ρου, την συνδρομη του Δημου. mv
μελετη και enlBAeun της Εφορειας
Αρχαιοτήτων Ιωαννινων. EEA.8
Ενα σημαντικό εργο unodopng nou
8α επιλοσει σοβαρά και xpovlzova
προβληματα συν οδρευση ΤοΠΙΚών
KovothtuV tng ΔΕ. Μολοσσών του
YPqupa «φιλάΔιμος 1, με απόφαση
του ΥΠουργο Εσωτερικών ΠαναΕπαμ ηνώνδας Ριστάνης
O enl σειρά ετίν δημοτικός σ0pΒουλος
και αντιδήμαρχος InavVr
Προκ ται για το έργο «Υδρευση
Την Τετάρτη στην ολομέλεια της
βουλής το Πινεπιστήμιο Ιωαννίνων
3000000ευρω και για το οποιο ο
BAupn τόσο στους αυτοδι nntKO0S
φάκελο προς έντα5n στις 15 Ιουνιου,
τα mv onola unnpetnae με μεγάλη
ΣΕΛ 4
ann και με συνεπε α