Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
η τραγωδία του θανάτου
είναι ότι μετατρέπει τη ζωή
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ .ΔΙ, Y2HE t981
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΥΛΙΟΥ 2018-ap. φόλλον 1849 (29) . έτος 38ο . ΤΙΜΗ: 0,50
En το βημα του Μον τροχής μας . Σ μαία τοις έχουν την πρόοδο και το opetpor roo τόποο μας
διαβάστε σ' αυτό το φύλλο
τα ''Μακεδονικά Νέα.
θα είναι κλειστά
ως τις 10 Αυγούστου
Φωτιά έπιασε σε
νήσου, έξω από το
Τροχαίο στην ΕΥνατία
κατάστημα Της ΤΡάτευας να πληρω0oov o'posax- pdvrpe'ση της ομάδας ΜΕΤΑΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ."
ώστις ra ης περονες βροπρωτη προ-ονήστης σικ
συγκινητικη,αλληλεryor των πολιτών
περίληψη δικαστικής αποφάσεως
Η υπ' αριθμ. S95/11-04-2016 απόφαση ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ης πρώτη
ου Γ Τμήματος του Τριμελούς Εφετείου και numyrwvevawiw.
εσσαλονίκης που εκδόθηκε κατά πλειοψη-mrmanovprad
Τραγωδία
piav και ερήμην της εφημερίδας μας:
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ"
EEgaa το οποίο βρισκόταν στο
gaa με Τον rpato avté προστην πόλη της NdoooaG με
διίθεν άνοημα λογαριασμών
noveydyor ra ocalde angry
ΑΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
απλώς eldmovrai (στοις
ΟΟΡΟΝΟΜΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
paoav roec ssoc vekpol ano
ανά οκοδομικό ΤΕ'pdym
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 1 . ΝΑΟΥΣΑ
ΤΗΛ. 23320-20330 & 6939-794630
nou traMav τη Pappa, to
Man και to Nto Bora, onc
r α μιαακόμηφορά.oimaa.
recumot HuaNtrdasi a.
κι άλλο συλλαλητηριο
για τη Μακεδονία
Τσίπρας. Μετά τη ~tia ovywnquxq.
Πολυχώρος Md hors
Maa one
dwotn. a prn.yndilen
roulo
πλημμ0ed MrTaua npopng.
συλλάν.opeuve etape
ΚΕΔΟΝΙΑ
[email protected]μός tuv vexpev 0α umepBeiroec 100!01 έρευνες για
rou Ndopoe για προο.ορά ai.
μαως!
30 kulen σης 7.30
Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, MD
με σύαημα-ΟΧΙ στην
μπροστά
Ζοφειράκη 10, Νόουσα | 23320 52554 |
ΜΑΘΕΙΑ