Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
λίρες, goi,βλια,
ουαν εναντιον ημων
ouav00 Του και Σλα καλουμένου, Kprinevt0ς
626' passe
dery .30 Τουλίου 2018
Αρι μου. 41 113TETO, 142 YITd
18ερών Αν
Έλεύθερος πολιοοκημένος
στό Μαξίμου ο Τσίπ@ας
ΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ y se oa uutno dink
emanu
H Ilvuna dxugofrpE πουν άπό τις φυτιές . Αέν ήρχοντο Μέρκελ-TloiveEQ
Βγήκαν τυχαία dr
τό στόμα ronpux8unoup.
άλλύ.sarrotMlinky Tao.
ρίκή toatia:Oavnakit iti.:
Είπαν ψέματα
και για τα πτώματα
"Εκουβαν 25 νεκρούς επί μία εβδομάδα
ό στοιχείο, για να
1100s άναστολήν
του δεκαετούς ομολόγου
καμπάνες Τους εΕακολου6oov va Krunave
Αξίζει νά διαβάσετε
Είναι προτιμότερη, πο
λλες φορες, η σιωπη
i imamo on.
/Het ίχη υς τής
πραγματικότητος»