Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 - ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27096
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
0.60 ΕΥΡΩ
Ρεκόρ αυθαιρεσιών στην
Ολική διαγραφη
τοκων και
Προστιμων Προς
ΕΟΚΑ και
Δημοσιο n
Προταση Υια τη
διάσωση της
Ανατοηικη Αττικη
Σύμφωνα με το ΤΕΕ η Περιφέρεια Αν. Αττικής έχει πρωτιά
σε οηηωμενη αν αιρετη δομηση
ς. Ειδι
μέρα (σ.σ. 11 αουσκευ
, αφορουν παντε/ ως ανν
γίανσης της εταιρέίας Νέω010 ΣυQOU Χαι
δίκαση της αίτησης έχει 0Q1στεί για
τις 6 Σε
της συγκεκριμένης κατηγοριας αντιστ
θαιρεσίας στη δόμηση είναι πέντε (1, 2,
5). Τα παν
τα κατω τωρα τις
τα της 5ης κατηγορ
ροβλέψεις
πόθεση
την αναπτυ n n
πόθεση που
ο ΤΕΕ, α
επεξεργασία του συνό
εται απ
Σε αναθεώQηση προς τα κάτω των
προβλέψεών τους για την ανάπτυξη της
01 Χονομίας της Ευ!ωζώνης φέτος και το
2019 προχώQησαν οι αναλυτές σε έQευνα
της ΕυΟωπαϊκής ΚεντQ1χής TQάπεζας
(Survey of Professional Forecasters, SPF)
0 τη στατιστικη
ου των
Qwt1α σε οη ωμένη αυθαιρετη ομη
συμφωνα με την κατηγοριοποιηση και τα
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα στοι
ση Χατέχει η Περιφερειακή Ενότητα Α
ης Αττικής, στην οποία εντάσσενα τον νόμον 4178/2013 και 4495/
χεία του ΤΕΕ, από το σύν
δηλώσεων αυθαιρεσιών προ
νατολικ
2017, πρ
στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δη
ση-σε ολόκληρη την Ελλάδα-που έχουν
οβληθεί από την εφαρμογή των σχετ
νοδεύονται από κάποια οικοδομική άδεια.
Ο αντίστοιχος με
ράλληλα αναθεώQησαν προς τα πάνω τις
το Τεχνικό Επ
λάδος (ΤΕΕ), με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για την αυθαίρετη δόμηση στον
τόπο της πQωτοφανούς τQαγωδίας, το
ες για τον πληθωου
Συγκεχρι μένα, η μέση ε-ΕΛΑ
τερες από 95.000 δηλώ
) αφορά δόμηση στην Περιφερειακή
Δήλωση σοκ Αμερικανού αξιωματούχου: «Η Ουάσιννκτον
Πήρε περισσότερα αι όσα περίμενε από τις Βρυξέλλες»
ΔΝΤ: Ο κινέζικος
δράκος της
οικονομιας
εμφανιζεται
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξασφάλισε πε
Q1σσοτερά απ οσα ανέμενε με τη συμ
φωνία που συνήψε με την Ευρωπαϊκή Ενωση για το εμπο010 χαι τα δύο μέρη θα
συνε07αστουν για να αντιμετωπισουν
ν αφορουν
τον ορο να μην κατονομαστει
Ο Τραμπ συμφώνησε την περασμένη
ρικανικής προεδρίας, ο ο
εζική οιχονομία συνεχίζει να έ
ΛΙΤοτητα και στον ΟΗΕ
χει ισχυQές επιδόσεις, με τις μετα!Qu0μίσεις να προχωρουν σε σημα
Λευχού Οίκου μιλώντας στο πράχτορείο
Ο Γενικός Γοαμματέας του OQγανι
σμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκοντέ
ιδοποίησε την Τετά!τη και την
διαθέσιμα κεφάλαια και τις χρηματ
Qες, προε
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ε
ο νωρις μεσα στη χρονια κι η γε
εγάλες ελλείψεις
των Αρχών να στρέ
κής στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας από
νεσε την πρόσφατη πρόοδο στις μεταρρυθ.
λευψη χρηματα)
ψει αποφασιστικά την εστίαση της πο
την περασμένη Τετάρτη μια απροσδό
για πολλούς συμφωνία, η οποία φάνηκ
να προετοιμαστούν για περιχοπές δαπα
ε μηνυμα τ
αναπτυ
κονόμ
σωτερικό δίκτυο του ΟΗΕ.
Η έλλειψη χρημ
υλάχιστ
ανάμεσα στην
του ΟΗΕ δεν κα
νωση του
υ ΔΝΤ
τί την ε
αβάλλουν κρατη
χαιρα τα ποσα πο
«Η ΕΕ ήλθε στη συζήτηση πολύ αν
απαλλαγούμε από τπου δασμούς, μάλλους)
5,4 δισ. δολαρίων
χρόνι
εξόφληση της συμβολής τους στον προϋπο
παραμένουν ισχυρές και

Τελευταία νέα από την εφημερίδα