Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρντής-Νυ όλαος Καρ θάνος 1951-1974 Ίδιο
προα-Εκδότροα Σταυρίδου
.Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Π,Οδος Β' (197ay
Ap φάλλο
6880-11.682 0,50 €
Του Ζυ δέσμου Ε χειρήσεω Μρμάρου Μ-9
Συναντηση εκπροσωπων
οΣΤάκος Βεργέτης προπονητής
KAAAIBEA, TO AP02ΙΑΟΥΣΤΟ XIM
ΠΟΙΑ! ΑΙ ΕΠΕΙΟΥΣΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΑΥΤΟΥ
ΕΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΥ
Τον Υπουργό κ. Σταθάκη
θα συμβάλλουμε
και τοπικούς φορείς
Διευκρινίσεις από το
ΚΕΕΛΠΝΟ για την ακονομική
Ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Του Δήμου Δράμας στον «Πρωινο Τύπο» !
Την Κυριακή 29 Ιουλίου
Ο «Αγαμέμνων»
: mu-anno. | Τι
pepin Noon o KvK
προβλέπεΤαι
περιπΤωση
περίπτωση
υποστήριξη των πληγε των
ο θέατρο Φιλίππων
IN un δασικής πυρκαγιάς στη Δράμα, στ
ηγος επικοινωνίας oduv
ής δικτύωσης και προς ar0φυγή ποΧορηγός επικοινωνίας οΑΤ.»
ληψης Νοσημάτων (ΚΕΙΝΟ) δΕυκρη
Bri ρομα
N. Ηλιάδης: Μελετάμε σχέδιο εκκένωσης των οικισμών
επί της οδού Ανθέων και Αγιου Τρύφωνα
boa ed ion var o or
0αρις Γκραουζνις παρουσιά,εται στο
ocio Θέατρο Φιλίππων, την Κυριακή 29
Η παράσταση ήταν αρ κά rpoyp014cμενη Τεαρτη, αλλά λόγω του Εθνικού
της πυραγός στην Απκή, η πα.
Του Ονάση Πολυμένη
υποστήριξητυν πληγέντων Δήμη, την πα.
ροάσα χρονική περοδο θα ουμβάλει σε
πτώοεων της καταστροφοής πυραγιόςΤο ΚΕΕΙΝΟ ουυοτά οε όλους όοοι
ertu ούν να ου άλλουν στην οκονομική στήριξη των πληγέντων, να καταθ
τουν χρήματα στους επίσημους λογαρα.
ομούς που έχουν ανοιχτεί για το οκοπό
κής πυρκαγιάς και μάλιστα κοντά σε
οοομούς. Σύμφωνα μετην ισχυουσα
νομοθεοία κοι συμφωνα μετο σχεδιο
δράσης της Πολ τικής Προστασίας
για την αημετηση κινδύνων λόγω
δασικών πυρκαγιών που κοινοτουραγωγή μετέφερε την ημερομηνία της
Αντάμωμα Συλλόγων lope κούκής ατος καςτ unpoi
peouGw. Είσης, στην περίπτωση που
σύμφωνα με το σχϋο ενα αρμόδιες για: οτην οσηΥηση
Αποκεντρωμένα Οργανα Πολιτκής Προμετά το τέλος του Τρυκού πολέμου. Η
βατο 4 Αυγουστου, στις 8.30 μμ στον
προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου
καταστροφή famos ao ών Πυρκαγιών
όπως νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κλπ., το μέτρο της οοya ωμένης απομακρυνσης πολπίναποφασί ετααπόης
Διοικήσεις τους κατουν σχετικής αοήγησης του Πυροστασίας (Δήμαρχος, nepupepapond για την λήφη του
μέτρα της οργανωμένης προληττικής απομάκρυνσης
τών πολ τών οπότην περοκήπου τομηριωμένα εκτιμάτο
ότι artalera από εξελισσόμενη ή ετικείμενη καταστροon».
υποδοχή της Κλιταμήστρας μοιάα en
in, 4ος κρ4a ένα οργανωμένο σχεδο
edicons, mouexe καταστρώσει μαμε
τος, θα πραγματοποιηθεί λαϊκή μουσική
Ουσία της ΙφοΥέναος που σφαγιάστηκε
Τον πρώτο λόγο έχουν onupoopeorec Υτηροσίες που
Re.nl | για να ξ exe ήσουν τα πλοία προς την
Τροία. Καθώς η κλυταμήτρα δολοφονεί
ΑΙΣΧΥΛΟΥ
Τσουνάμι» αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα για τους πυρόπληκτους!
κί Ο Ο Ο δρ α
Αο το
Αυξημένη προσέλευση
στο Τμήμα Αιμοδοσίας
του Νοσοκομείου Δράμας
ξεκίνησε με την lquYevea και ου ex4τα
Ame ma ου του νοολυεκφρ oroe
|το yim, Χάναμε at αα στον αγώνα,Ε
8κπληκτική δύναμη το παράλογο της ανΠράγματι, φτιαχνουμε πολιτείες ασταμαπου χτίζουμε εκούσια με τα ίδια μας τα
Πάνω από 100 εθελοντές για προσφορα αίματος στη Δράμα
Δεκάδες οι νέοι που έγιναν για πρώτη φορά εθελοντές αιμοδότες!
ena r
ub με ο ήρ6ς και το
4DOBO Τύπο, ο δανοης του Τμήμοτος Αιμοδοσίας του Νοσοκομε ο Δρ μας
κ Τουρτούρης, σημείωσε ότι μέσα σε
τρεις μέρες. Ττέρασαν πάνω από 100 seeλοντές αμοδοτες για προσφορ αματος
τελ ά4g i wedr i με
δεν αξίζουν παρά τον οίκτο μας.
ΠράΥματι, αυτό που ονομάσαμε δικαού η"μας οδηγα apyor
κΑημα
OAteu aare evox0L
Του θανάση Πολυμένη
ια σε όλη τη χώρα
ήγορα στο έΠΡΟΣΜΕΝΑ μεΟ η
είνα η εθελοντική
ια στον τομέα
της αμοδοσίας στο Νοσοκομείο Δράμας, για προσφορά βοήθος προς του
OLE λήσας ενα σε πονελλήνα βάση Σύμφωνα με
το Εθνό Κέντρο Αιμοδοσίας, ενα ακόμα και ση
μερα επτοκτκή η ανάγια
για ουα και αμέους έτρεtuupa esar avangeUxm
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
61ο Φεστιβάλ ΦιλίΠΠων
μεία της χώρας.
σε μονάδες αίματος τώρα
το καλοκαίρι είναιδοατερα
Οι εθελοντές ήταν τόσοι
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
χορηγος Επικοινωνίας
κές πυρκαγιές στην Αττική Νοσοκομείο
με τους δεκάδες paupa- φτασε να ανοκοου σει τη
τίες, ανάδΕιξαν τις αναγκες διεύρυνση του ωραρίου
του ΤμήματοςΑουν οίος
ευκολυνθούν όλοι νιναμο
ΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Πτολεμαίων 10, Δραμ
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
Χθες στον-npuuvo Τύπο»
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
"Καλαμιά',
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα