Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ

τώρα!

28

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΘΕΣΗ
ΨΗΦΟΥ,
ΟΙ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ Ο
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ

Στον Κορυδαλλό
µετά την οµολογία
του φόνου
«ΕΧΩ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙ, ΗΜΟΥΝ ΥΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
ΣΕΛ. 4

ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ∆ΗΜΟ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Λαδόπουλος
µε «αγκάθια»

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4899/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Τη ∆ευτέρα
στη «Γ»
η µεγάλη
δηµοσκόπηση της
ΑLCO για την Αχαΐα
«ΜΥΛΟΣ» ΣΤΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κρυφά κι... ανάποδα

αντιδρόµηση της Κανακάρη
ΣΤΑ «ΚΑΓΚΕΛΑ» ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ, ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 3

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ
ΣΗΜΕΡΑ (18.00)
ΜΕ ΟΦΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

Πολιτικές
ευθύνες,
χωρίς...
παραιτήσεις!
ΤΑ ΕΠΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ
Η Ν.∆. ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το πρώτο τεστ
της Παναχαϊκής

u ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:
ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΑΡΗ
uΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΑ ΠΑΛΙΑ, ΜΕ ΙΩΝΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΣΕΛ. 17-23

Αλαλούµ µε τον αριθµό των νεκρών
u ∆ ΕΚΑ ∆ΕΣ Ο Ι ΤΡΑΥΜΑΤΙΕ Σ Κ ΑΙ ΟΙ ΑΓΝΟ ΟΥ ΜΕ ΝΟ Ι
u ΝΕΕ Σ ΣΥΓΚΛ ΟΝΙΣ ΤΙΚΕ Σ ΜΑ ΡΤΥ ΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΣΕΛ. 8-11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα