Πρωτοσέλιδο Κόσμος:Recognized text:
» ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

» ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΦΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΣΑΚΗ ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ

Στα µαχαίρια Πατρινός
µε ζάµπλουτο
επιχειρηµατία…
για ένα σκάφος!

Η κάµερα της Εθνικής
τράπεζας και η επιµονή
γνωστού Πατρινού…
αποκάλυψαν τον δράστη!

Κρατούµενοι των
φυλακών έδωσαν αίµα
για τους πυρόπληκτους
σελ. 24

σελ. 24

σελ. 25

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

1,50 ευρώ

Αρ. Φύλλου: 663

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ… ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΕΑΚ ΠΙΝΕΙ
ΠΕΑΚ ΚΕΡΝΑΕΙ
Τα µέλη ενέκριναν 4.000 ευρώ…
και προσέλαβαν υπάλληλο από τον περασµένο Φεβρουάριο
Νέο ηθικό ζήτηµα εγείρεται για το ΠΕΑΚ Πατρών.
Σύµφωνα µε το ∆ιαύγεια
προσέλαβαν υπάλληλο – συγγενή πρώτου

βαθµού µέλους του ∆.Σ.
του Οργανισµού. Όλα αυτά
µετά την πρώτη αποκάλυψη του «Κόσµου» για την
όντως περίεργη (ευτελές

το ποσό) σύµβαση που
υπεγράφη µε την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία
εργάζεται η σύζυγος του
Προέδρου.
σελ. 26

ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΤΑ ΕΦΤΙΑΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ

ΘΑ ΚΑΘΙΣΕΙ ΣΤΟ Ε∆ΩΛΙΟ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΑΣ… ΣΤΑ 70… ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ!
ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙ∆ΡΟΜΗΣΗ…
ΜΕΣΩ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

σελ. 26

Ζητούν λύτρα
για να µην ανεβάσουν
υποτιθέµενο ροζ βίντεο

Προσφεύγουν στην
∆ικαιοσύνη οι κάτοικοι
της Κανακάρη!
σελ. 28

σελ. 31

Ιδιοκτήτης
πασίγνωστου
εστιατορίου τάιζε
µε φόλες σκυλιά!
σελ. 32