Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 27.07.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6086
Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών
αι της ΑΑΔΕ
LO000ΛΟγιας 0ιέν ΟΑννοεις για τους πληγέντες
Ενωση Ασφαλιστικών Εταίρειών Ελλάδος
Συναγε0μός στις ασφαλιστικές για τις ζιμές στην Αττική
Προτεραιότητες, η συμπαράσταση στους πελάτες τους
και η πρώτη αποτίμηση των αποζημιώσεων που θα
κληθούν να καταβάλουν. Φόβοι ότι το μεγαλύτερο
ποσοστο των πληγέντων συμπο ιτων μας ειναι ανασφάλιστοι. Τι δηλώνουν παράγοντες της αγοράς.
Διαγράφονται οι
πληγέντων απο
τις πνο αγιες
Σε ένδειξη συμπα!
Σε εγρήγορση βοσχονται οι ασφαλιστικές στις οκειένειες τον άστατης
εταιρείες, προκειμένου αφενός να σχεδιά- χαι σε αυτούς που επλήγησαν
σουν την εΕντηρετησ
πυρόπληκτες περιοχές και αφετέρου να ΙΧα1 Qu0μίσεις οφειλών.
αποκτήσουν μια ποώτη γεύση για το ύψος των Η αναχοίνοση της ΔΕΗ ΑΕΗ
αποζημιώσεων που θα κληθούν να καταβά- 0,22% έχει ως εξής:
απότις πυρχαγιές, η
-0,22% αποφάσισε διαγ!αφές
ΔΕΗ ΔΕΗ
η των πελατών τους στις
Αθήνα-IleQαιάς στις επιλογες μεσιτών ασφαλειών για
εγκατάσταση μετά το Brexit
Αιοίκηση της ΔΕΗ ΔΕΗ0.22% εχφρίξει τη βαθιά θλίψη
της για τα θύματα της χθεσινής
πύρινης λαίλαπας που έπληξε
τη χωρά χαι ιδιαίτ εQα την Αττική και τη συμπαράστασή της
στις 0120()γένειες των θυμάτων,
χαθώς και σε όσους συμπολίτες
μας υπέστησαν υλικές ΧαταΜε άνοδο άνοιξε
το Χοηματιστή010
Η αξία των συναλλαγών διαμ 00φωνε
ται μόλις στα 0,55 ε ατ. ευοώ
Ως ελάχιστο δείγμα έμπρακτης
υποστήριξης στους συμπολίτες
Οι Βουξέλλες, η Αθήνα και ο Πειραιάς είναι ανάμεσα
στους ποοο )ισμούς που εξετάζουν οι χυοιότεροι ασφαλι
στικοί μεσάζοντες για να εγκαταστήσουν θυγατρικές
τους στην Ευοωπαϊκή Ένωση, καθώς τα χρονικά TEQ
ιθώρια που διαθέτουν προκειμένου να προετοιμαστούν
για το ενδεχόμενο να υπάρξει το λεγόμενο «σκληρό»
Brexit εξαντλούνται, σημείωσε μια ένωση εταιρειών του
Διοίκηση της ΔΕΗ ΔΕΗ-0,22%
οφειλών για Ηλεκτουχή Ενέρ
γεια (ανταγωνιστική χ!έωση
Ηπιες ανοδικές τάσεις επιχρατουν στο ανοιγμα της
σημερινής συνεδρίασης του μορφώνεται μόλις στα 0,55
Χρηματιστηρίου, εν με
Χαταναλωθεί από 1/1/2018 έως
σημεQα, για τις οιχιες χαι τα
καταστήματα που καταστράφη
οαν, χαθώς Χαι για τις κίες
τον οιχογενειών των θυμάτων
H Loyd's εγκαθιστά μια θυγατρική της η οποία θα δρά
στηριοποιείται στην ΕΕ στις Βρυξελλες. Η δραστηριότ
ητα της θυγατρικής της λονδρέζικης ασφαλιστικής σχεδιάζεται να αρχίσει τον Ιανουάρο του 2019
Ο δεκτης 1ημηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε
στηρι
ης τράγ(ιδίας
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ποσοστό 0,25%, ενώ ο
στις 11:00, διαμορφώνεται δεί2Της της μεσαίας κεφαστις 752,79 μονάδες λαιοποίησης ενισχύεται σε
σημειώνοντας άνοδο 0,34%, ποσοστό 0,78%
Για παλαιότερες οφειλές θα
υπά0%ουν πολύ
γενναίες