Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18οντής-Νυ όλαος Καραθάνος 1951-1974 Ιδιοκτήρια-Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιαν
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 26 1ΟΥΑΪΟΥ 2018
Περίοδος Β' (1974).
Ap. φόλλοο 688016800,se
Συνάντηση του νέου
Γεν. Διευθυντή Ορυκτών
Πρώτων Υλών με τον Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μ-Ο
Συνεχίζεται η συγκέντρωση
Παναθηναϊκός
στον Βώλακα
ΕΕΧ ορίζει στην προετοιμασία
πρώτης ανάγκης
και φαρμάκων στη Δράμα
από φορείς και συλλ
-Η ΠΑΜθ προσφέρει 50.000 ευρώ
του γυμνασίου
κλάδο é er
από την ψήφοη του νέου νόμου
ο Δραμινός Πασχάλης Στάικος
Ον ΕΛΓΑ Ι
Υποβολή αιτήσεων στήριξης
Διεύρυνση ωραρίου Του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας | Ημερίδα του Επιμελητηρίου
Από τ
Δράραςησακακό Βήμα»
Συνεχώς αυξανόμενη η προσφορά
οι ενδο ερ μενοι που ουθ μούν να αιματος για Τους πυροπληκτους στο Epein 34 o para acor
στο Νοσοκομείο Δράμας
A aufs2014
στο πρόγραμμα ΑΥ
ται η ημεαδα με θ4aa τα προγρόμματατου
υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυπς, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (Οκελος υποΤα δύο αυτά προγράμματα αφορούν
κάθε μορφή εηχείρησης Οπολύ μικρή & μ
κρομεσαία) καθώς επίσης κα τους περιοσότερους κλάδους μεταποίηση, εμπόριο,
σεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος κρατικών Enox»
σεων, η oroia άρχαε 23/04/2018 και λ'r
ΤΡΑΓΩΔΙΑ από πς
συση της ψηφιακής
αβάθμισης της ελκής επιχειρηματικότητας με 44αση
ερών, μικρών και μεσαίων emXamoeuw
στην προμήθεια, μετapop4 εγκατάσταση
Το επίδομα
1 τοντάδες άνθρωποι τραυμα
Σήμερα
παιδιού Μαΐου-Ιουνίου 1 και 11 παδο εξαολουθουν
από 10 νθρωποι εναι διαonΩΣ αακοιιώνετα σήμερα Πέμπτη
26 Ιουλίου, κοποβάλλεοητρίτηδόση του
Επιδόματος Παδιού 2018, at 782.000 ακογένειες σε όλη την Ελλάδα. Η πληρωμή
αφοράτοδιηνο Μάϊος-Ιούν ος και ανέρ.
συληνυιμένοι στις Μονάδες
Εντατκής θερατείας.
α ανάγκες Yoda ove
χώς αυξάνονται, όπως και ο
Πολύς είναι ο κόσμος που mτης χώρας για να δώσε αίμα.
ατότατους (hosting πορουσία στα Social
χεται σε 202 εκατ.ευρώ.
δοαιούχοι θα λάβουν και τα τυχόν
απότην αρκήτου 2018, σε περίτυ ση nou
δεν ε χ αμπεριληφθ στις δυο προηγούμενες πληρω ς Μαρτ ou ou ou ou.
των του 2017,
για ατήσως που ελεοοκαν και οκαθο5.000 € έως 50.000€ για το unquao Βήμα
από 55.000 € έως 400.000 €για το
κρβεστ trone
αματος στους πλ
εύριο του ωραρου λετουργίας του Τμ ματος Αμοδο
σίας.
ά κες που α κυ αν για προσφορά
έντες αποφάσισε e τευσμένα τη δι
και επειδή η τάση e u e ώ α νόμο τόσο για την
το ποσοστό δημόαος
τηρη όσο και για την προσφορά αματος, το Γενικό Νοσοκομείο Δρ μας,ανακ νωσε χθες η δευ να το ωρριο του Τμήματος Αμοδοσίας, προκειμένου να ανταποqua
Αλμα εν
Αναδρομκά ποσά επιδο
ματοδότησης dva 50% και στις δύο
πληρωμή στις αρχές Αυγούστου.
ς αλλαγές εγκρίθηκε η πράξη του Δήμου Δράμας από το «φιλάΔημος ΙΙ»
318.000 ευρώ στο Δ. Δράμας
για στεγανωση πεντε
σχολικών συγκροτημάτων
Την Κυριακή 29 Ιουλίου
λόγω τριήμερου πένθους
γραμματισμένη γιαμέ25 οπου υ το opo
ΑΙΣΧΥΛΟΥ
xcio θέατρο Φληηον δεν θα πραγματολόγω του Εθνικού Πένθους
ως ένΤου θανάση Πολυμένη
ΟΡΙΣ καμ αλλαγή .
ροή 29 Ιουλίου, στις 21.30
ικά για τη éa ημερομηνία.
Σε περίτωση που κάπαος από τους θ
ατές θέλει να επιστρέψα το ειοτήμό του
ο αγόρασαν ειστήρια μέσω viva, να
ετικονωνή υν μετη viva,από Τετάρτη 25
Όπως είχαμε δημοσιείειατήρια στο κέντρο πλη
ροφόρησης Επισκεπτών Δήμου Καβάλας
(np. ΕΟΤ)-Κεντροή Πλατεία, τηλ: 2510τερικών ενέκρνε πράξεις
συνολικού ποσού ύψους
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων
συντηρήσεις σχολικών
κτηρίων και αϋυων χώρων και αλαων χώρων στο
61ο Φεστιβάλ ΦιλίΠΠων
Χορηγός Επικοινωνίας
Πρωινός Τύπος Δραμας
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Όπως γνεται γνωστό, το
μος δεν βάζει κα ένα χρη.
ποσό από ιδίους
Μασμανί
κλειστκά και μόνο στη συτήρηση σχολικών κτιρίων
πόρους, ενώ άλλοι Δήμα
βοουν και δικά τουςΧη
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ματα σημειώσουμε επίσης 11 ΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Α. Μακεδονία needed
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
άλλα δύο Δήμο χρηματοΔιδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
γραμμα: 1 .
Ο Δήμος!
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Πτολεμαίων 1
ms με το ποσό 38940°αι
βάζει από ιδίους πόρους
άλλα 60.600 ευρώ (σύνολο
Συμβεβλημένοι με τον
[email protected]
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
.2. "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παράδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα