Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 26/07/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Μηδενική στην Ελλάδα
Μειώθηκε η παγκόσμια δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών
Βορείου Ελλάδος
Προϋπολογισμός:
GRIVALIA
ΠΟΙΟΙ Φόροι Τρέχουν,
Grivalia
Απέκτησε Το 50% του
Praeus
Port Plaza
Στα 635 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το Πρωτογενές πλεόνα.
σμα στο εξάμηνο. Σημάδια κόπωσης στη ροή των εσόδων
αλλα και παρενεργειες απο τις Παρατάσεις σης Προθεσμιες
υποβολής των δηλώσεων στο εξάμηνο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης
του κρατικου προυπολογισμου, σε
τροποποιημένη ταμειακή βάση, για
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου
2018, Παρουσιάζεται έλλειμμα στο
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,299 δισ. ευρώ έναντι
στόχου για έλλειμμα 3,249 δισ
ευρώπου έχει περιληφθεί στην
επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΑΣ
2019-2022, για το αντίστοιχο
στημα του 2018 και ελλείμματος
1,596 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017
ΟΤΕ: Στα 14,1 ευρώ ανεβάζει την
Τιμή-σαχο η JP Morgan
η σύσταση overweight για τη μετοχή του
ΟΤΕ OTE +0,84% διατηρεί η JP Morgan σε
έκθεσή της στην οποία ανεβάζει Την Τιμή- μετοχής, Που παραμένει στάσιμη από την
στόχο στα 14,1 από 14 ευρώ και σημειώνει
ότι αναμένει ισχυρά αποτελέσματα το δεύτεpo Τρίμηνο
Οπως αναφέρει ο οίκος, οι επιδόσεις της
διάΠρόγραμμα
γιασιαμονηχώριςχρεωση
ενεργοποιει
για τους ΠΑηγεντες
αρχή του έτους, δεν αντανακλούν τα ισχυρά
δεδομένα της εταιρίας.
Μοσκοβισί:
0!εμπορικές διαφορές
Ο Ευρωταίος μιλιες nou διε- on οι εντάσεις οικονομικός Ελπί4οση αυτό
ΕΠΙΤροπος Οικο- ξήχθησαν μεταξύ στο διεθνές ανηΚΤυπος είναι μπορεί να αποτενομικών και των υπουργών εμπόριο βρίσκον- προς το παρόν λέσει Την απαρχή
Νομισματικών Οικονομικών της ται στα ύψη και περιορισμένος, κά άλλου»τόνι
Υποθέσεων Πιερ G20 στην Αργεν- απειλούνται με
Μοσκοβισί δηλα- Τνή, ωστόσο η περαιτέρω κλιμα- «Η συνάντηση της ΕΕ.
σεοπ οι διαφο- συνάντηση δεν κοση, θέΤοντας δεν διεξήχθη σε
ρές θέσης όσον διεξήχθη σε υπό πίεση το τεταμένο κλίμα «Ουυο, οι θέσεις
αφορά ης εντά- τεταμένο κλίμα, π ο λ υ μ ε ρ έ ς και όλοι μας ήμα- εξακολουθούν να
σεις στο εμποριο
Παραμένουν Ο Πιερ Μοσκο- Εντούτοις όως να ακούσουμε ο ες»
μετάης συνο- βισί επισήμανε σημείωσε ο ένας τον άλλο
σε ο Επίτροπος
La Repubblica:
μετακαι ΤΙςσυνομιλιες
σ υ σ Τ η μ α . στον προθυμοι μην ειναι ομοι
ΠομΠηια