Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ελλάδα, μια χώρα που ματώνει
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5275 Πέμπτη 26.07.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ανοίγουν
1 οειχνουν τα στοιχεια
1,31 εκατ. ευ
>>> Τελ.
ιδια τιχές
Με οριακή άνοδο άνοιξε το
Χρηματιστήριο
ΤτΕ: Αυξημένες κατά 2
λογαριασμοί
150.000
δανειοληπτών
να εντοπιστου
στρατηγιχοί χαχο)πληροτες οι οποιοι σημερα εκτιμαται οτι αντιπροσωεχουν προσφυγει στο νομο
για την προστασια της
Αντιμέτοποι με την άρση
του τραπεζιου, τους απορρήτου
βάθος πενταετίας θα βρεθουν από τον Σεπτεμβ
περί τους 150.000 δανειοipmgng χαρτιά το χρηματιστήριο
ηττες που εχουν ζητησει
να ενταχθούν στις ευεργεξεις του νόμου
στασια της πρωτης
ρόγραμμα κοινωνικού Ιούρισμού:
δίνουνουνατόποιον έχει Αναρτήθηκαν 01 00ιστικοί
γες που um4ιστη20χν τον
περασιιενο ιουνιο και
αυστηροποιούν το χαθε
δικαιούχοι
νομου Κατσέλη με στοχο Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 24 μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι
να εντοπιστούν όσοι ! Ιουλίου 2018, στην ιστοσελίδα την 24η Ιουλίου 2019
δανειολήπτες χρυβονται του Οργανισμού www.oaed.gr τα Οι δικαιούχοι έχοντας αυτόν
πισ(1) απο
0e1στιχα αποτε ΑΕ σματα του τον αριθμο
Σε μια περίοδο όπου η αξία τον συναλλαγών στο Χρηματινα επικοινωνούν με το τουρι
στικό χατάλυμα που επιθυμούν
στηρο της Αθήνας κινειται σε ιδιαιτερά χαμηλα επιπεδα,
εντονες ειναι οι συζητησεις για το αν και κατα ποσο
υπαρ ουν μετοχες υποτιμημένες και το αν ειναι σημερα η
κές διατάξεις, κρύβουν Προγράμματος Κοινωνικού
χαταθέσεις και αΜαπερ
ιουσιαχα στοιχεια χαι ενω
έχουν τη δυνατότητα, δεν
Τουρισμού περιόδου 2018-2019
και συγκεκριμενο, τα oe1στικά από το Μητροο Παe0χών για
Μητρωα Διχα ιούχων Ωφελο- κρατησεις δωματιων. Ο τας
υμένων» και «Παρόχων», οι οχοι με τη σειρά τους ελέγχουν
Χατάλληλη περίοδος για «stock picking» (επιλεγμένες αγορες) για όσους τοποθετούνται με μεσομαχροπρόθεσμη προ
οιουν μεσω των
ροσε ρχονται
του ΟΑΕΔ για
Με βάση τα στοιχεία του χαμηλότερο της μονάδας.
στο πρώτου παρατιθέμενου Δηλαδή, οι μετοχές αυτές
Ελλάδος υπολογίζεται ότι
ουν συ
ιβή οποιουδήποτ
10 αποτιμωντα
13,1 δισεχατομμύρια ευρω
που έχουν υπαχθεί σε καθγια την οποια εΧΧρευει η
διχαστικής απόφασης.
πινακα χαι το χΛέισιμο
τιμών της 20ής Ιουλίου 2018,
υπήρχαν στο ΧΑ 17 εισηγμένες με αρνητικά ίδια κεφάLOL
κάτο από τη λογιστική τους
αξία (σύμφωνα με τη θεωρία
και εφόσον όλοι οι άλλοι
παράγοντες είναι σταθε00
όσο χαμηλότερη είναι η τιμή
του δείκτη P/BV, τόσο
εντυπου που
λαια και άλλες 81 εισηγμευλοποίηση του
χαθώς η αποδοχή της ένστασης δεν συνεπάΤουρισμού
τους,
νες (πλην τραπεζών και
οινωνι
ΙΕπιταγ
ς μοναδικός
ΑΕΕΧ) με θετικά ίδια κεφ.
ται σε Χάθε
Μάλιστα από τα δάνεια | αριθμός για κάθε δικαιούχο
κάθε ωφ
ελούμενο ξεχωριστά
τεύονταν με δείκτη P/BV
απόκτηση μιας μετοχής)
υρώ α400ούν απαιτήσεις | Οριστικό Μητρώο όσο χαι στο
λθ- | ολοκληρωμένο
λόγος στην ένστα