Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

26

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4897/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥΣ ∆ΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.

Ιστορίες φρίκης
στα ερείπια
n ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΑΝ ΣΤΗ «Γ»
ΣΕΛ. 3

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗ «Γ»
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ

Η Αµαλία Αρσένη
ως Ερωφίλη
ΣΕΛ. 18

Οι οµογενείς
από την Αρκαδία
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 14

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ξεψύχησε
στο χωράφι του!

ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αµείλικτα ερωτήµατα
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ,
∆ΕΚΑ∆ΕΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ, ΩΡΕΣ
ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΕΣ:
«∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ,
ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ»

ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΡΩΓΗΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
u ΠΑΤΡΑ:
«ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ»
ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ,
ΕΦΥΓΑΝ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ
ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 9-13

ΕΛ.ΑΣ.: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΛΗΣΤΗΣ Ο ∆ΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΗΣ 88ΧΡΟΝΗΣ»

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Σε µία ώρα σκότωσε, έκλεψε,
πούλησε και έφυγε!
ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΣΕΛ. 6-7

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ ΜΟ Σ

Εµπρησµός σε
Ι.Χ. διαιτητή!

ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΟ:

Στον τελικό
για το χρυσό
ΣΕΛ. 19-25