Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

26oC, 12.00

30oC, 8.00 μ.μ.

27oC - Υγρασία 66%-76% - Άνεμοι: Δ 3 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:23 - Δύση ηλίου: 20:39

€0.80

Êáëýôåñá íá óïõ âãåé ôï ÌÜôé ðáñÜ ôï üíïìá;
Δεν είναι επίδειξη μαύρου χιούμορ ούτε καν (αυτο)σαρκασμός αλλά οδυνηρή διαπίστωση για τη βασική αιτία, εξ αιτίας της οποίας δεν έγινε δυνατή η αντιμετώπιση της ξαφνικής και εξαιρετικά βίαιης, ανθρωπογενούς καταστροφής στην παραδεισένια άλλοτε μεριά της Αττικής. Πρόκειται για περιοχή που αναπτύχθηκε ασχεδίαστη και εκτός σχεδίου! (Σ.σ. δεν πρόκειται για πλεονασμό εφόσον συχνά οι αρχικώς ασχεδίαστες και αυθαίρετες καταστάσεις νομιμοποιούνται στην συνέχεια με προσχηματικά πολεοδομικές πράξεις για εισπρακτικούς, κατά κανόνα, από το Δημόσιο, λόγους). Αν προσέξετε στα βιντεοπλάνα, τα στενά και συχνά αδιέξοδα δρομάκια, που τέμνουν ακανόνιστα τον χώρο ανάμεσα από τουλάχιστον τριώροφα κτίσματα, εύκολα θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι κανένα σχέδιο εκκένωσης δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί υπ’ αυτές τις συνθήκες ακόμα κι αν όλοι οι κάτοικοι είναι κομάντος. 3 >>

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4695

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Ο. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

ÌÝóá óôï çìßöùò ùò óõíÞèùò!
Στο κυνήγι των βλαμένων φαναριών
& «σκοτάδι - Άδης»
(μπρρρ) στην ε.ο.
Παλαιοκαστρίτσας

¼óá ðáßñíåé ï Üíåìïò (Ôï sequel)!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ένα οδοιπορικό
στην Εθνική οδό Παλαιοκαστρίτσας με μια πιο παρατηρητική ματιά, δίνει τη δυνατότητα
να εντοπιστούν οι ιδιαιτερότητες αυτού του πολυσύχναστου
δρόμου. Επίκεντρο της προσοχής είναι τα φανάρια, οι πινακίδες και οι κολώνες φωτισμού.
Ξεκινώντας από την είσοδο του
λιμανιού, παρατηρεί κανείς τα
στραβά από τον αέρα φανάρια.
Στη συνέχεια, περνώντας από
τη διασταύρωση των αλυκών όπου βρίσκεται μία στραβή πινακίδα εδώ και κάτι μήνες μετά
από ένα τροχαίο.
Σελίδες 8&9>>

Áíôéóêïõðßäéá,
äéåèíÞ
êáìðÜíéá
åôïéìÜæïõí ïé
îåíïäü÷ïé
3>>

Ôçí ðïíåìÝíç éóôïñßá
ôïõ ×ÕÔÁ Ëåõêßììçò
(ðåñé)ãñÜöïõí äõï
óõíäçìüôåò ìáò áðü
ôçí ðåñéï÷Þ! 6&7>>
Áí áíôß íá âñßæïõìå
êáé íá äáêñýæïõìå,
óêåöôüìáóôáí; 5>>

ÍÝï êáé
öéëüäïîï
ðñïðïíçôÞ
åðÝëåîå
ï Êñüíïò! 14 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα