Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

25

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4896/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ H ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

∆εν τη χωράει
lΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΑΠΟ ΩΡΑ ΣΕ ΩΡΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ
lΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
lΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
lΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΡ∆ΙΕΣ Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ∆ΙΑΣΩΣΤΗ Β. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
lΤΡΑΓΙΚΟ: ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΗΚΑΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥΣ

«ΤΣΟΥΝΑΜΙ»
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε.Ε.Σ.):
«ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΧΩ ΝΑ ∆Ω ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ανθρώπου νους!

ΣΕΛI∆ΕΣ 5-9

ΕΛ.ΑΣ.: «ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΟΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΟ ΤΗΣ ΦΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ»

Τη σκότωσε,
τη λήστεψε
και πούλησε
τα κοσµήµατα!
26ΧΡΟΝΟΣ Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 3