Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

27oC, 12.00

30oC, 8.00 μ.μ.

27oC - Υγρασία 44%-66% - Άνεμοι: ΒΔ 6-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:22 - Δύση ηλίου: 20:40

€0.80

Êé åßíáé ï èÜíáôïò ðïëýò, ìåó´ôç ìÝóç ôçò æùÞò!
Η μια Ελλάδα θρηνεί πάνω στα άψυχα κορμιά της Αττικής κι άλλη βρήκε πάλι την ευκαιρία να πλήξει τους πολιτικούς της αντιπάλους
(και) μ’ αυτήν την αφορμή. Όζουν τα κοινωνικά δίκτυα από κίτρινα εμέσματα, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Καλαβρύτων. Ένας δηλητηριώδης λόγος, αναπόφευκτη συνέπεια κάθε κρίσης και καταστροφής, που υποδεικνύει την αλαζονεία και την αμετροέπεια ως το απότοκο της συμπεριφοράς ενός λαού, που διχάζεται εύκολα, συχνά για ψύλλου πήδημα. Πόσο μάλλον όταν η επίκληση της οργής λόγω
της θλίψης νοείται πως μπορεί να δικαιολογήσει την αμετροεπή στάση. 3 >>

Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4694

ÔñéÞìåñï
åèíéêü ðÝíèïò

Ðïéïé êáé ðïõ óõãêåíôñþíïõí åöüäéá, öÜñìáêá êáé
åßäç ðñþôçò áíÜãêçò ãéá
ôïõò ðõñüðëçêôïõò.
Ëïãáñéáóìüò ôïõ Åñõèñïý
Óôáõñïý. 3>>

5784 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
Êôçìáôïãñáöåßôáé
σήμερα, στο λιμάνι
Rown Princess: 07:00 - 16:00
ÅðéâÜôåò: 3.800
MSC Lirica: 13:00 - 19:30
ÅðéâÜôåò: 1.984

(åðéôÝëïõò) ïëüêëçñç
ç ÊÝñêõñá! 8>>

Ïé êáôçãïñßåò óôç
ÅãêáôáóôÜèçêå ï åñãïëÜâïò
äéêïãñáößá åíáíôßïí
>>
ôùí Ëåõêéììéùôþí 7 >> íá öôéÜîåé ôï Íáõóéèüåéï 5



Τελευταία νέα από την εφημερίδα