Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27092
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
Αμετα6ηητο στα 4
ο «μπρα-ντε-φερ» νια το
ΠαΥκοσμιο εμιιοριο καηα κρατει
εΜειμμα στο
Η G20 κρουει τον κωοωνα του κινουνου
πιβάλλει πρόσθετους δασμούς στα εισαγόοπ
ώ διαμη
ι πως σχο
της χώρας στο πεντάμηνο Ιανουαρί
ο Αμερικανός
Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος, τον Μάιο το ισο
ζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε
επικύρωσε αυτή την αμφιλεγόμενη πολιτι
λείμματος 658 ε
προστατευτισμό από μέρους της Ουάσιν
ARG NTINA 201#
του συμ
μεταβαίνει την Τετάρτη στην Ουάσιν
γκτον μαζί με την επίτροπο Εμπορίου, Σε
-εκίνησε η ε
ar1 ο στασεως
συσταση εταιρειων
Πώς μπορείτε να κάνετε
όλεμος α
G 20, τ
Ευρώπη, η κακοποιημένη σύμμαχος
αι των κεντριχων τραπεςιτων της
Χρήση της e-ΥΜΣ
στις μεγάλες δυν
Σάββατο
(G20) εξέφρασε
Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, υπογράμμι
ο περί «ανάγκης να ενισχυθεί ο διάλο
γος» και να αναληφθο
συμμαχο
αχου», προφανως α
κή Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), το
νέο ψηφιακό ε07αλείο εξ αποστάσεως
συστασης εταιριων
ανάπτυξη, καλώντας σε
ρα που οι ΗΠΑ παραμένουν άκαμπτες ως
προς τους επιπρόσθετους δασμούς που ε
πιβάλλουν κι απειλούν με κυρώσεις
ναφερόμενος στη λέξη
μενη Παρασκευή
ιαχου
σμούς στον χάλυβα και στο α
εντέρας,
πτυγμ
τώντας πάν
οποία διήρκεσε από τις 8
την Κίνα, βάζοντας φωτιά στο μπαρούτι, η
κυβέρνηση των ΗΠΑ τώρα απειλεί να ε
και απειλώντας να επιβάλλει
μέχρι τις 9%αι 10», όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
γενικός γραμματέας Εμπορίου χαι Προστασίας ΚαΚυριακή ότι η παγκόσμια ανάπτυξη είναι
λεον εφιχ
σε ελάχιστο χρόνο, η σύσταση ε
την Τεταρτη
για τη σύσταση Μονοπρόσωτης ΙΚΕ και
πρόεδρος της Ευφα)παϊκής Επι
τροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκεο,
την Τετά!τη στην Ουάσινγκτον για να
προσπαθήσει να αποτρέψει έναν ολοκλη
Qwt1κό εμποΟκό πόλεμο με τον Ντόναλ
Αυξημενα κατά 2,49% τα φορολογικά
εσ00a το Πρωτο Πενταμηνο
την Τετάρτηοτην Ονάστεγχμετα ιαινει
ιαφος επιφανους
Υνναικας
6 ρ ε
η κ ε
στη Ζικινο
υξημένα κατά 2,49% ήταν
κοτερα στα εσοοα που προεκυψαν απο τις
αποστο αυ
λογικά έσοδα το πεντάμηνο Ιανουάουος
Μάριος 2018, συγχρίτιχά με το αντίσ
χο πεντάμηνο πέρυσι, ενώ υπερέβησαν
αποκάλυψη φορο
Ασύλητος τάφος επιφανούς γυναί
Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρι
πριν από μία εβδομάδα την Ευρωπαϊκή Ε
νωση «εχθρό
ς στην Επισκοπή
όθεσμων
E- νταμ
ποχατάστασης
σκοπής που πQαγματοποιεί από το 2017
Σύμφωνα με τη διάρθρωση των συνο
κών φορο
νουαρίου-Μαΐου 2018, οι άμεσοι φόροι
Αυτό προκύπτει από την έκθεση για
εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον μήνα
άιο 2018, Σωρευτικά, το πεντάμηνο τα
οδα ανήλθαν
υρωπαικων αυτοκινητων
ανέρχονται στο 34,3%
ροι στο 65,7% των συνολικών φορο
v Epo0
άτι που θα δημιουργ
κινου νο αντιπο ινων απο τις
κλάδων, με πιστώσεις του επιχειρήσ
κού προγ!άμματος ΕΣΠΑ της Πέριφέ
σόδων
λες, εάν τεθούν σε ισχύ
στοχου
750.000 ευρω
101,76% το 2018, έναντι 100,71% το
2017. Η επίτευξη αυτή οφείλεται, κυρίως
στη θετική μεταβολή των εσόδων από τ
φόρο στο εισόδημα κατά 133 ε
κατ. ευοώ το πρώτο πεντάμηνο
στοιχο διάστημα πέου
Το κτήριο, καλοδιατηρημένο ναόμορφο
Η υπέρβαση, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ,
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αυξημένα
έσοδα προηγούμενων χρήσεων, τόσο άμεσης όσο και έμμεσης φορολογίας, και ειδιγια το Εμπόριο, Σεσίλια Μάλ
χαιοτητας που αργοτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα