Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
της δεδη ωμενης
Ζλήνημερώ pipe suit ngoai ou AZ
dem r23Totaar 2018
Apd qui 411 rino, 142 vmuusa
enn uns an Άναθεώρησις διχασμού
puur maa
μέ παοωπίδες ιδεολογικές
ΤΟ Σύνταγμα, οί παραγραφες, ή'ΕΧΧλησία, ή παγίδα μέ τα ίδι(οτικά ΑΕΙ
6a του ΣΥΡΙΖΑ Της Δ
κο; Μητοοτακης ErTr οέ um
tO κο.wapouso κ.λ.c li-pa»-1ητη mrtwia mni tini Ezu
ovornmocod
'Ο Μάνος που σ42άγισε μία ο
λοκληοη έτοχή | 1
Η ΟΟθόδοξι
'Εκκλησία το 2018
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
triklim Kil.pinI; Ποιοιτη" NEoned6b 4itarmosark.
* Arianvra ®, duur
MEBOIA
'Η Νειχώ
Της 0tinc
10upyiac toto μί0 @op
τόν ΧΡό.
A Eianvi διαβάσετε
-TO Diminutio Capitis
Ο ζεστός Ιούλιος στην πόλη