Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΥΠΟΙΚ για ΕΑΒ. Παράνομη η διαφύλαξη προνομίων για μερίδα εργαζομένων » T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5272 Σάββατο 21.07.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ιταλικές
ενστασεις για
Υπουργείο Πολιτισμού
Ektasis Development
Ξεκινά το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε μού
σεια και αρχαιολογικούς χωρους
Ειδικό εκκαθαριστή βάζουν οι
υποψηφιότητα
Βάιντυαν
Κοουφαίο στέλεχος της Λέ
Χας, του αχοοοεξιου χομματοζ που
εταίρο της κυβέρνησης
συμμαχίας της Ιταλίας, εξέ4
ρασε την Πέμπτη την αντίθε
Πόσο πτωχευτικά
αποτελεί ήσσονα
νο ο Γενς Βιντμαν να γίνει
ο επόμενος πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρα
(ΕΚΤ),
ποιώντας πως ο διορισμός
του επικεφαλής της ομοσπονοιακης κεντρικής τρα
( Μπούντεσμ παν%),
θώκο θα οδηγούσε στη διαλ
υση της Ευρωπαϊκής Ένω
εδρος της ΕΚΤ, ο
Ο νυν πρό
αποχωρήσει από τη θέση του
προεδρου του χεντοιχού
πιστωτικού ιδρύματος της
ΕΕ τον Οκτώβριο του 2019,
αφού ολοκ
ληρωθεί η οκ
ταεyHINWOUWO!τουτού μαρκετ
Η Γερμανία πιστεύεται πως
θα διεχδικήσει για ποώτη | Η κ. Μαρίνα Καραστεργίου
φορά την προεδρια αυτού είναι η Νεα Πρόεδρος της Διοι- Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία
του θεσμού, δύο δεκαετίες κούσας Επιτροπής του Ελληνι- στα θεματα του Ινστιτούτου
μετά την εγχαθίδουση της κού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ éχοντας διατελέσει επί σειρά
ΕΚΤ. Ο πρόεδρος της | (EIM) της Ελληνικής Εταιρίας ετών Γενική Γραμματέας, ΑντιΜπούντεσμπανκ δεν έχει Διοικήσεως Επιχε4m1σεων TQ0εδοος και Πρόεδρος Οργα
προταθεί επισήμως για το (ΕΕΔΕ) μετά την αποφαση του νοτικών Επιτροπών μεγάλον
αξίωμα, αλλά ο Βάιντμαν ! Διοικητικού Συμβουλίου της εκδηλύσεων και θεσμών
θεωρείται από πολλούς
ΕΕΔΕ κατά τη συνεδρίαση του
Παράλληλα γνωρίζει πολύ καλά
Παρά το
γεγονός ότι η πτώση στα τιμολόγια του κλάδου
στις 14 Ιουνίου 2018, διαδεχα την ΕΕΔΕ και την
λειτουργία αυτοκινήτου έ
αυτονόητος υποψήφιος
χει διαμο)(po)θεί γύρω στο 40% κατά τη διάρκεια της οικονομικής χριστις, πολλοί οδηγοί διαπιστώνουν
μενη στην Προεδρία του Ινστιτούτου, τον κ. Μάρκο Φράγκου.
λοπουλο, ο οποιος συμπλη ο σε
είς επιτυχείς θητείες, σύμφωτης, έχοντας διατελέσει Μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής και
του Τομεα Ηγεσίας, evo παρα
ληλα είναι μέλος του Τομέα
Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατ
Όμως ο Κλαούντιο Μπόργκι βουλευτη
της Λεγκας,
πας ακομη χαι φετος επιτυγχανουν χαλυτερες ημές σε
σχέση με το 2017
τονισε στο πραχτοοε
να με ανακοίνωση της ΕΕΔΕ,
Επιχειρη μ
Η διαπίστωση αυτή φαίνεται άνοδο μόλις 2,8%, όταν ο
Ελ ληνικου Ινστιτουτου Μανατπως επιβε αιώνεται και απο
Η κ Καραστεργίου ειναι σημεng
στο χώρο του
λογή για την
αρι μος τον ασ αυσμεναν
Ανθρώ
νου Δυναμικου. τα στατιστικά στοιχεία της αυτοκινήτων είναι αυξημέ
Ασφαλιστικών νος κατά αρκετές εκατοντά
σπουδάσει Διοίκηση Ένωσης
διαδραυματι ειχαίριο Qoo Communications, εχοντας μια Επιχειρήσεων στο DEREE
Λέγκας, που συγκυβεονάμε Marketing και της Επικοι- College of Greece και είναι
ng από το SUNDER_
Εταιρειών Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία η παραγωγή
αοτυχής ευθύνης
δες χιλιάδες εξ' αιτίας τον
COLLEGE
κινήσεων της ΑΑΕ για τον
αχαΛυπτών
του κλάδου εντοπισμό τον
| νωνίας. Έχει εργαστεί ως brand
manager στη χαρτοβιομηχανία
ΧΑΡΙΈΛΛΑΣΉαι ως Account
director nal Client service direc
tor στις διαφημιστικές εταιρείες
κάτοχος ΜΒΑ σε International
LAND UNIVERSITY
αντισυστημικό Κίν
οχηματων παρουσι,ει κατα
οχηματα)ν
αξίωμα.