Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Θά σέ θυμάμαι
Ιουλίου 2018
Τιμή 1,50 {μέ τήν npoooopa 4e)
ιαζύγιο άπό το ΔΝΤ
min t bormoivaa
με ονεικα απο τις αγοοες
Θέλει νά έξοφλήσει το Ταμείο Χου να παράστησει τον ίροα ό
x. Τσίπρας
usp.rpi tut
aami tai ilumin t%
iyop on D
fm1G 1200. emo
umscinat ;
veru; t4;merilu; μα
Σύνοοα 11ε Αευκωσία
λόγιο Brexit
ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
Αποσυμ40011ση
2 ΒΙΒΛΙΑ MAZ
Ο ΜπαΟνέ προειδοπουεϊ για βοετανννας βάσει
ΣυνΕχίζει σταθερά
να αύΕάνεται το χρέος
"Ταινία για την διάσωση
Κνέζων στην Κοήτη
ήΜοοχα
Έκείνο το πρωί, του Προφήτου Ηλιού