Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Στο ΔΣ της Ελληνικής Πρωτοβουλίας η Μ. Βαρδινογιάννη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
5271 Παρασκευή 20.07.2018
ΑΘΗΝΑ: Email: o konomik [email protected]
ΕΤΟΣ 220
Τιμή Περ 0,50 E
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
έλια:
Ελλάκτωρ:
Στο 27.269% το ποσοστό
Αν. και Δημ. Καλλιτσάντση
>>> Τελ.
Η επιτυχία της εξ
από τη μεταμνημονιακή πορεία
αποκοπή του
μερίσματος
Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ανακοινώνει
11ρέσυγγχ στους φορεις
γιατοσχεδιασμότο ΠΑΕ
μετ αναβολήν Ταχτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της
18.07.2018, αποφάσισε, τη δια
ενου στ
των Ευρώ)
τοχή, απο το οπο
ποσοστού
ύψους Ευρώ 7,82 ανά μ
ηνία αποκοπής του μερίσματος,
Οι απραγματευονται
Χρηματιστήριο Αθηνών χυ)ρίς | Δεν κινειται αγορα
το δικαίωμα απολ
μερισματος. ΔΙΧαιουχοι του
Απογοητευση στους εμ τορούς απο
τις πρώτες ημέρες των εκπτώσεων
μερίσματος,οχεία του Συστημα
ειναι οι εγγεγ αμ
μένοι στα αρχεία του Συστήμα
24.07.2018 (record d
Ημερομηνία
ενάρξεως πληρω
καταβάλλεται από την
πληρώτρια Τράπεζα AL
BANK CYPRUS Ltd, μέχρι και
την 31.12.2019, ως ακολούθως:
Δεν φαίνεται να ικανοποιούνται
το πουτο οεκαημερο οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου
για ανάκαμψη της αγοραστικής
κίνησης, καθώς οι χαταναλυτές
Θεσσαλονίκη, το προτο δεκαή
μερο των, εκπτωσεων, οι καταναλυτές είναι αρκετά επιφυλαχτικοί και διστακτικοί.
Στις περισσότερες αγοοές της
elutoetuou
Εντος 10ημερονχαλει τους ορεις χρηματοδοτησης του το
ογειο Οιχονομιας και Αναπτυ ης να υπο α ουν τις εκτι
μησεις για το τρεχον ετος και τις προ λεψεις τους εως το
2022. Προτεραιοτητα στη διασ αλιση ποοον για το «κλείσ
είναι ιδιαίτεραεπι4υλακτικοί,
Αττικής, η κίνηση έως το ρά
cov αξιών Θεματο α ε
-Χρηματιστηριακές Εταιρίες)
των δικαιουχων Μετοχών εφο
σον τους έχει χορηγηθεί εξου
Ειναι προφανες οτι η αγοοαστι
κή αμηχανια που παρατηρειται
επηρεάζεται από τη χρονική
σύμπτοση με τα πρωτα εκκαθαριστικά σημειώματα
σημαίνει ο προεδρος της ΕΣΕΕ,
δειχνει αρκετά υποτονική, με
εξαιρεση την περιπτωση της
καλλιθεας και της Κηφισιάς,
ίσπρα
ταουτήρ
μάτων και λοιπών διανομών
από τους Μετόχους, με απευθ.
είας πίστωση ή έμβασμα σε | Βασίλης Κορκίδης σημειώνον
ένη κίνηση με ανοδική
τάση για Τέτος
AoquyKTLK0 χρονοδιάγραμμα εγκύκλιο που έχει ως αποστους φορεί
ατοδότ- δέκτες όλους τους φορείς
ι σε χαμηλά επίπεδα σε
αντίθεση με την Πάτρα, όπου ο
ότι το «συνολικό ταμείο» θα
Προγράμματος
κεντρική κυβέρνηση, γεν
όποιον άλλο
εων κή κυβέρνηση, περιφέρειες
του εμποοικου κόσμου για τον ικανοποίηση από το teuro (ΙΔΕ)toonelevou vadno- nom ot celotasoievot»
τ 100 των θερινων εκπτώσεων δεκαημερο. Στην εμπορική στειλουν τις προτασεις για καλούνται να υποβάλλουν
α και
τις προβλεψεις τους σ σ. για
Οι ελπίδε
μποοικός Σύλλογος δήλωσε Δημοσίων Επενδύσ
και οι.
κατόπιν οδηγιών των πελατών
τους.
εναποτιθεται στον τουρισμο χαι
την εισαγόμενη κατανα οση
αγιοα της Αθηνας δεν α νεται
μέχρι στιγμης να παρατηρειται
τις εκτιμήσεις π r ρωμαον και
τις εκτιμησεις τους α
2. Στους ιδιους τους Μετοχους
φόσον τηρούν το χαρτοφ
τις προβλεψεις δαπανων,
θέτει το υπουργείο Οικο- εντάξεις έργων και πληρονομίας και Ανάπτυξης.
ιο του στον ειδι
κινησης,Χαρακτηριστικό είναι
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι η κίνηση της αγοράς την
του δίκτυο Συλλόγων-Μελών ποώτη Κυριακή των εχπ τάσεων
της Ελληνικής Συνομοσπονδίας για τις επιχειρήσεις που άνοιξαν
απογοητευτική,
σμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ή εφόσον
γίνει μετά τον Αύγουστο.
μές) έως τις 31 Ιουλίου 2018
Μάλιστα
σιοδότηση για είσπραξη μεοσμάτων σε χειριστή ή έχουν
Εμπορ
ίου και Επιχειρηματι
εμποοικές