Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website Website







Recognized text:
Eνηµέρωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τώρα!

20

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4892/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Οι πρώτες διεργασίες
για τα τοπικά ψηφοδέλτια
ΣΕΛ. 4

Τακτικός
καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο
ΣΕΛ. 8

«ΚΕΡΑΥΝΟΣ» Η ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΣΟΥ

Μόλις στα
40 προδόθηκε
από την καρδιά της!
ΣΕΛ. 5

ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΟΠΗΣ
ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

∆ΩΡΕΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Από την Καλιφόρνια

για τα παιδιά της Πάτρας
n Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά στο πλευρό της πόλης

η ελληνική κοινότητα της Σάντα Μπάρµπαρα
n ∆εσµεύσεις για ακόµα µεγαλύτερη ενίσχυση
του Παιδιατρικού Νοσοκοµείου και «δίψα»
για στήριξη της περιοχής

ΣΕΛ. 7

Η ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΛΕΝΑ ∆ΡΟΣΑΚΗ ΜΙΛΑΕΙ
ΣΤΗ «Γ» ΓΙΑ ΤΟΝ «ΟΙ∆ΙΠΟ∆Α» ΤΟΥ ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.

Της πήραν
τα λεφτά στην πλ.
Τριών Συµµάχων!
ΣΕΛ. 6

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΣΤΟΝ «ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ»

«Με γοητεύει
η ανατροπή
της ζωής»
ΣΕΛ. 11

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ ΜΟ Σ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:

Κλείνει
τον Ρίον
Μπράουν
ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ:

Προστασία
µόνο µε άρση
απορρήτου
ΣΕΛ. 14

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΙΣΡΑΕΛ

Λάτιν «κουµανταδόρος»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΙΑΣ

Πήρε τον
Παναγιώτη
Νιφορόπουλο
ΣΕΛ. 19-25

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Α.Π.

Από τη νέα
χρονιά η
προκαταβολή
του 50% ΣΕΛ. 3