Next

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27089
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
92-688 FAX 210-321587
ή 0,60 ΕΥΡΩ
«μνηστηρες»
Περνουν στη
τους αουναμους;
φαση Υια τα ΕΛΠΕ
Ερευνα οικονομ ολόΥων της ΕΚΤ αμφισθητεί όσους υποστηρίζουν ότι η νομισματική στήριξη
ωφεη η σε κυριως τα Πηουσιοτερα νοικοκυριά
ναι οι ενδιαφερόμενοι επενδυ
τές που ρίθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ ότι
πληρούν τα XQ1τήμα συμμετοχής για τη
λησε κυρίως τα πλουσιοτέρα VOLXOXUQ1α.
κτηση του 50,1% των ΕΛΠΕ (από κοινού
πώληση από το ΤΑΙΠΕΑ και
Paneuropean Oil and Indust
ings S.Α.) χαι κατ' επέκταση το
νται στη συγχεΧΟιμενη φαση:
η νομισματική στήριξη οδήγησε στη δη
τα νοικοκυρια που βρισκονται στο φτωχο
, πλ ηθυσμού, μειώνοντας
Glencore Energy
ναχοπτοντας προσωρινα τη διευρυνση
χασματος μεταξυ πΛΟυσιων και φτωχων.
οστηρ
που δεν απηχεί
Αργυρο μεταηη 10
xaunAou
ΠΛη ωρισμου στην
Ελλάδα
ναγκαστικά τη θέση της ΕΚΤ
ΚΤ, που σχεδιάσθηκε για την ενίσχυση
κλέβει τους φτωχούς και απλούς αποτα
ου προγρ
EUROSYSTEM
ού, υποστηρίζ
τι αυτο
ιου πληθωρίσ
ρια με μεγάλα στεγαστικά δάνεια.
«Η μείωση της ανε
ούνιο στην Ελλάδα, έ
10, σύμφωνα
ες ανισότ
στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σή
μέρα (σ.σ. Τετάρτη) στη
ο προγQαμμα αγορων ομοΑ.Ογων της
EuQωπαϊκής Κεντ!ικής TQάπεζας (Eνα με νέα έρευνα οικονομολόγων
της ΕΚΤ, που αμφισβητεί όσους υποστη
μιση των 120 00σεων
και επιχειρησεις
λους τους πιστωτές ή προς το Δημόσιο, κα
annaZE1
εΠαΥΥεηματιες
«Μετα τη συναντηση
Οδηγό με όλες τις αλλαγές που έγιναν
Τσίπρα-Ερντογάν τα
στη ρώθμιση των 120 δόσεων για τους ε
η Ανεξάρτητη AQXM Δημοσίων Εσόδων
χθούν ελεύθεροι επαγγελματίες με οφει
τά περίπτωση) από 20.000,01 έως 50.000
χρέωση του οφειλέτη να προσκομίσει α
διάρθρωσης οφειλών. Οι εν λόγω κανόνε
ισχυουν για οφειλετες φυσικα προσωπα
χανότητα και νομικά πρό
ς πιστωτες η προ
κατά περίπτωση) από 20.000,01 €
125.000 ευρω
λές άνω των 50.000 ευρώ, ενώ Qυθμίζοόδημα
σωπα που αποχτο
«Από τη μεριά της κυβέρνησης θα
εξαντλούμε όλα τα μέσα
ς πίεσης, όλες τις διπλωματικές
ς δυνατότητες που έχουμε» τονισε ο ΔημήτQης Τζανακόπουλος, με α
φ00μη τη νεα απ00Q1πτικη αποφαση του
τηρίου για το αιτημα α
τοφυλάκισης των δύο Ελληνων στρατι1 και οφειλές που δημιουργήθηχαν το
φελών για οφειλέτες με συνολικές οφει
ρηματική δραστηριότητα και
2017. Μεταξύ άλλων προβλέπεται
λεύθεροι επαγγελματίες και επιχει
χωρίς πτωχευτική ικανότητα με οφειλές
προς την εφορία έως 125.000 ευρώ μποτι στωτ
ημόσιο
ιε νης Διαφανεια: 111V0τερο
μηνιαίες δ
0σεις με
αυτοματοποιημένη διαδικασία τον εξο
Βελτίωση κατά 10 θέσεις στην παγκό
των αρμόδιων
τικών, σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1
ός Επικρ
τιχού μηχαν
σμια κατάταξη για τον
Ειδικότερα με τις τελευταίες αλλαγές
ο πεδίο εφαρμογής
ψης της Διαφθο!άς, «κέρδισε» η Ελλάδα
το 2017 σε σχέση με το 2016, σύμφωνα
γάνωσης
συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν «χάνουμε
Η βελτίωση αυτή της Ελλάδας, κατά 1
της ρύθμισης οφειλών
τίμηση ότι τα πράγ
2017 σε σχέση με
το 2016
Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση
νσης Εσωτερικών Υποθέσεων
και να οδηγήσει σε
στό 8,5%
Ελληνικής Αστυνο
χρόνο
Χαραχτήρισε την υπόθεση, ως a!πόθεση «χαραπου βεβαιώθηκαν στη φορολογική διοίκηθέση που
τι στη συγχεχουμένη υπόθεση φαίνεται η
Τουρκία να λειτουργεί με όρους που ξεπερνούν τα
όρια. «Νομίζω, όμος, ότι μέσα στο επόμενο διάστηκριτικων στατιστικων στοιχειων
ορίου της 31ης/12/2016
των προσωπων
είναι απίθανο
με μια αλλαγή
τόφωρη διαδικ
της τουρχικής χυβέρνησης, της τουρχώρας μας στην παγκόσμια κατάταξη με
σα σ ι χρο υρα αποτυπωνει
του x.
φειλέτε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα