Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνω μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
| |έμπτη
Ιουλίου
Αριθ. Φύλλου 5576
Τιμή φύλ. : 0.15 €
ελεύθερα
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
BOATAIPO
| Εξωδικαστικός:
Ολες οι αλλαγές
στη ρύθμιση των 120 δόσεων
ακεδονικη
ΜΑΚΕΔΟΝΙ
ΤΟΠΙΚΟ ΟΝΕ
Ποιοι εντάσσονται και ποιοι κόβονται
Σελίδα 1
Συναγερμός
για 4.000 επιχειρήσεις που
πρεπει να κατοχυρωσουν
τον opo-makeovo»
στεναστικά δάνεια
Σελίδα 4
Σε μακροπρόθεσμεs
ρυθμισειs «κόκκινων»
και Προβληματικών cos npos
τον χρόνο καθυστέρησηS
στεγαστικών δανείων
προχωρουν
η μία μετά την άλλη
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση
του προγραμματος
του ΤΑΡ «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ»
Στην nepepepea Δυτικής Μακεδονίας Πραγματοποηθηκαν
80 εκπαιδεύσεις
Σελίδα 13
Με ηχηρές απουσίες
η ενδεκάδα της FIFA
για το Μουντιάλ
Δήμος Κοζάνης
Σελίδα 17
Κίνδυνος
πυρκαγιας
Σελίδα 24 διανύουμε
Η χρονική περίοδος nou
ΑΠΟΨΕΙΣ
θεωρείται επ'.
κίνδυνη για την εκδή
λωση δασικών και
χορτολιβαδικών πυρκα.
γιών, κυρίως λόγω των
υψηλών θερμοκρασιών
που σε συνδυασμό με
του ισχυρούς ανέμους
και την μεγάλη ανάπτυξη
της βλάστησης, είναι δυνατόννα προκαλέσει
απρόβλεπτες και δυσμε.
νείς επιπτώσεις το κονωνικό σύνολο με
καταστροφικές συνέΠειες στην περιουσία
αλλά και την ζωή των πολιτών, καθώς και στο φυΗ ΔΕΗ
δείχνει το δρόμο
Παλιότερα στην Αμερική έλεγαν πως όοο nde καλ η General
Motors ea rwaivel καλά και η Αμερική. Η αλήθεια είναι ηως η
ισχυρότερη αμφισβήτηση του δυτικού καπιταλισμού των ελεύ
θερων αγορών rpotKupe μετά την κρίση του 2008, όταν χρει.
άστηκε το αμερικάνικο κράτος να επέμβει και να ουσει μεταξύ
άλλων και την άλλοτε Πανίσχυρη αυτοκινητοβιομηχανία.
Αν υπάρχει μια αντίστοιχη nep4πτωση στην Ελλάδα αυτή είναι
η ΔΕΗ, η onoia είναι με διαφορά η μεγαλύτερη εαχείρηση της
χώρας και με διαφορα εποης έχει συσσωρευμένα ηάνω της
όλα τα δεινά της νεοελληνικής κακοδαιμονίας
ελληνικής κομματοκρατίας και Παρασ τοκρατίας.
-ελαφρά. καταδίκη (αουοοση cni της ουσίας)
Η ΔΕΗ αντιπροσωπεύει το βαθύ μεταπολιτευτικό πελατειακό
κράτος και είναι φορέας όλων σχεδόν των ra60γενειών της
Θρυλική στα χρονικά της μεταΠολιτευτικής λειτουργίας του
ορακρατικου συνδικαλισμού θα ηαραμένει η κατηγορία και
σικό περιβάλλον
στη σελίδα 4
Σελίδα 6
ROSSIa