Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Αισχύλου Αγαμέμνων
στο ΣαϊνοΠούλειο Αμφιθέατρο 1 και «Δρόμοι του Πάρνωνα»
Νεκρές χελώνες caretta
«Κρόνιον Πέρασμα»
caretta σε Λακωνία
| και Μεσσηνία >σελ.7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 | Έτος 22*) Aptθμός 5447 | Tun φύλλου 0,50
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
κόμβο εισόδου-εξόδου
στο Λεύκτρο-Σπάρτη
ζητούν οι κάτοικοι Καστορείου
ΔΕΥΑ Σπάρτης
Διεκδικεί έργα
3 εκατ. ευρώ από
τον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι»
Τις υποδομές των δικτύων
ύδρευσης επιθυμεί να Βελτιώσει η ΔΕΥΑ Σπάρτης.
Εοης one
Η Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Σπάρτης έχει ήδη uno8άλλει
αίτημα χρηματοδότησης στο
ηρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ l»
Επιστολή στον υπ. Μεταφορών Χρ. Σπιρτζή
τα εξής έργα:
-Κατασκευή νέου Υδραγωγείου Ση ρτης από Πηγές
Τρύπης, συνολικού npounoλογισμού 2.061.250,00 ευρώ.
-Βελτίωση ύδρευσης Muστρ . συνολικού ηρούηολογισμού 603.750,00 ευρώ.
-Αντικατάσταση δικτύων
ύδρευσης Τ.Κ. Καλυβίων
Σοκάς, συνολικού Προϋπολογισμού 335.000,00 ευρώ.
Χυρίς ρεύμα
Δαφνί
και Βρονταμ ς
Ακόμα μια διακοηή ρεύμαΙ τος θα ηραγματοηοιηθεί σήοΔαφν
λογω αΠαραιτητων τεχνικων
Την κατασκευή κόμΒου ή ημικόμΒου εσόδου-εξόδου στην
χιλιομετρική θέση nepinou
31 +427 του οδικού κλάδου
Λεύκτρου-ΣΠάρτης ητούν οι
κάτοικοι της περιοχής του Κα
στορείου,
υπουργό Yno ομών & Μεταφο
ρών Χρ Σπιρτ η και τους Υενι
υηουργείου Γ. Δέδδε και l.Kapνέση.
Στην επιστολή. un°γεγραμμένη
από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Κοστορείου Γιώργο ικονομάκη
καικοιν nou μένη στο δήμαρχο
Σηάρτης,
Πελλάνας και στους Βουλευτές
του νομού, επισημαίνεται η ανα
γκαιότητα κατασκευής του κόμτο έργο θα συμβάλλει στην
ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση των μαθητών, στην
» του Πάρνωνα με τον
Ταϋγετο και στην καλύτερη δια
K non των αγροτικών Προϊόν
των, στην εξυπηρέτηση τον
κατοίκων και τελικά στη ν οι ο
νομική ανάκαμψη της περιοχής
συνέχεια σελ.9
Bou,αλλά και η καθολικότητα
του αιτήματος υλοποίησης του
έργου από τους κατοίκους της
περιοχής.
Πέμπτη 19/7, στ
εργασιών. Έτσι η περιοχή θα
μείνει χωρίς ρεύμα από τις
7.30 τοηυ έως τις 12.30 το
Σύμφωνα με τον κ Οικονο
μάκη το μόνο που θα aramBei
γιατην κατασκευή του κόμΒου
είναι εργασίες μικρής κλίμακας
ενώ το όφελος για την τοπική
κοινότητα θα είναι μεγάλο αφού,
επιστολή στον
αντιδήμαρχο
μεσημέρι.
Αύριο, Παρασκευή διακοπ
ρεύματος θα νει και στην
| ηεριοχή του Βρονταμά, από
τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεγραμματείς
Δωρεάν στην 83η ΔΕΘ
οι λακωνικές επιχειρήσεις
Η ΔΕΑΔΗΕ υπενθυμίζει Πως
Χωρίς ΠροειδοΠοίηση. ίσως
και πριν την αναγραφόμενη
ώρα. Έτσι οι εγκαταστάσεις
και τα δίκτυα θα πρέπει να θε
ωρούνται ότι Βρίσκονται συΑπό το Επιμελητήριο Λακωνίας
νεχώς υπό τάση.
Η Κεντρική"Ενωση Επιμελητη.
ρίων Ελλάδος και τα επιμελητήρια της χώρας διοργανώνουν τη
συμμετοχή των μελών τους
στην 83η Διεθνή Έκθεση θεσσαλονίκης Που θα διεξαχθεί στη
θεσσαλονίκη από τις 8 έως τις
16 Σεπτεμβρίου 2018.
ένα Πλούσιο επιχειρηματικό
ΠΟλιτιστικό και ψυχαγωγικό
Πρόγραμμα Παράλληλων εκδηλύσεων, ταδε οφέλη Προβολής
| Επισημαίνει δε. Πως για λόΙ γους ασφαλείας, anay0ρεύε
ται η Προσέγγιση στους
1 αγωνούς σε άλλα στοιχεία
του δικτύου. έστω και αν Βρί
εσσαλονικns
για τις συμμετέχουσες
ρησεις θα είναι Πολλαπλά ΕπιΠροσθέτως. τα επιμελητήρια θα | σκονται στο έδαφος.
έχουν τη δυνατότητα να Προσφέρουν μια σημαντική ανταn°δοτική υπηρεσία στα μέλη | Της Πολυκατοικίας
Στην 83η ΔΕΘ, στην onoia θα
συμμετέχουν ως τιμώμενη
xcopa οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, θα πλαισιωθεί από
συνέχεια σελ 9
1 του ηώργου Ανωγειάτη
>σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα