Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

26oC, 12.00

31oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

26oC - Υγρασία 39%-61% - Άνεμοι: ΒΔ 5-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:17 - Δύση ηλίου: 20:45

ÖïíéÜäåò ôùí ëáþí, ÁìåñéêÜíïé!
Δικηγόρος Αλεξανδρούπολης είναι ο άλλοτε και υπουργός Τύπου στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, Γ. Πεταλωτής, που πρωτοστάτησε
στην αποκάλυψη της υπόθεσης του Βατοπεδίου. Το θέμα ανέδειξε ο Αλφα τότε κι έφτασε μέχρι την προφυλάκιση του ηγούμενου της
Μονής, Εφραίμ. Η διαχείρισή του εξελίχτηκε επί των κυβερνήσεων Κ. Καραμανλή. Στην αρχή περιβλήθηκε την οσμή ενός κλασικού
σκανδάλου, γρήγορα όμως οι κραυγές και οι ψίθυροι το συνέδεσαν με τα ρωσικά ανοίγματα του Καραμανλή. Το περιβάλλον του φρόντιζε
συχνά να συντηρεί αυτήν την ατμόσφαιρα, με αναφορές σε βολές και πλήγματα που δεχόταν η κυβέρνησή του εξαιτίας των ανοιγμάτων.
Αργότερα στελέχη της κυβέρνησης Παπανδρέου έλεγαν ότι ο Καραμανλής μίλαγε περισσότερο για αυτά τα ανοίγματα παρά τα έκανε. 3 >>

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4690

ΕΚΤΕΝΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΟΝ Μ. ΚΟΝΣΟΛΑ (ΝΔ)

Ôï ó÷Ýäéï äéá÷åßñéóçò ôùí óêïõðéäéþí
ÐïóÜ & ÷ñïíïäéáãñÜììáôá.
Ìéá êáëÞ âÜóç ãéá êñéôéêÞ
óõæÞôçóç
ΑΘΗΝΑ. «... ΄Ολα τα περιθώρια
διαλόγου έχουν εξαντληθεί, και
αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί
είναι ο ΠΕΣΔΑ, ο οποίος, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω, προβλέπει μεταβατική λειτουργία της
Λευκίμμης ως ΧΥΤΥ και όχι ως
ΧΥΤΑ. Η κυβέρνηση θεωρεί απαράδεκτες άλλες προτάσεις, οι οποίες, κατά προκλητικό και σαφώς αντι-οικολογικό τρόπο, προκρίνουν τη μεταφορά των απορριμμάτων στην Κοζάνη, ενώ εκφράζουν τα συμφέροντα διαφόρων μηχανισμών που, ζητώντας από το κράτος να επιδοτήσει τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός
Κέρκυρας, επιθυμούν στην πραγματικότητα να κερδοσκοπήσουν
εις βάρος των πολιτών».

Óáí ÓÞìåñá éäñýèçêå
ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï Êåñêýñáò
Έγγραφο του «Συνδέσμου Εργατών Αλιέων Κέρκυρας» προς το Εργατικό Κέντρο
στις 29 Δεκέμβρη 1918 το οποίο αναφέρει τους εκπροσώπους του σωματείου στη
Διοικητική Επιτροπή για το έτος 1919
(Χρήστος Σαγιαδινός, Δημήτριος Δούης
και αναπληρωτής Χρήστος Βλάχος) 3 >>

×åëþíá
careta-careta
ãÝííçóå
óôçí ðáñáëßá
Áã. Ãåùñãßïõ
ÁñãõñÜäùí 3 >>

Σελίδες 6,7&8>>

2552 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα, στο λιμάνι
Norwegian Star: 08:00 - 18:00
ÅðéâÜôåò: 2.348
To Callisto: 09:00 - 17:00
ÅðéâÜôåò: 34
Star Flyer: 09:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 170

Åêêñåìïýí ôñßá æçôÞìáôá, äåí õðÜñ÷åé èÝìá
áëëáãÞò óõíüñùí
ÅëëÜäáò - Áëâáíßáò 5>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα