Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

"Μια φορά
κι ένα .....
τσουκάλι"
στην Κερασιά
Κοζάνης

Σε ΦΕΚ η ίδρυση του Καλλιτεχνικού

Γυμνασίου Κοζάνης - Θέμις Μουμουλίδης:
«Μια γοητευτική πρόκληση για μαθητές
και εκπαιδευτικούς αρχίζει»

σελ ~ 12

Οριστική απεμπλοκή της Π.Ε.
Κοζάνης από το μετοχικό σχήμα
της ΔΥΠΡΑ Α.Ε - Η Περιφέρεια
εξόφλησε το χρέος της στη ΔΕΗ
σελ ~ 13

«Συνεχίζεται
ο διάλογος για
την εξειδίκευση
της υποστήριξης
της Περιφέρειας
για τα θέματα
μετάβασης»

Καλοκαιρινή
αιμοδοσία από
το Σύλλογο
Εθελοντών
Αιμοδοτών
Κοζάνης

σελ ~ 4

τιμή 0,50 €

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 4

σελ ~ 7

6793

Αρ. φύλλου

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

«80 Χρόνια
Μάνος
Ελευθερίου»:
Ένα υπέροχο
μουσικό
αφιέρωμα
στο υπαίθριο
θέατρο της
Κοζάνης

σελ ~ 3

H Καλλιόπη
Βέττα από
το Λιβαδερό
υπογράφει
υπέρ της
συμφωνίας
των Πρεσπών ;

σελ ~ 5

600 Σύριοι
πρόσφυγες σε
9 ξενοδοχεία
των Γρεβενών
- 6 οι μήνες
διαμονής

σελ ~ 24

Μια μαγική
βραδια κάτω
απο την
κερασιά του
Φιλοπρόοδου
με τον Μανώλη
Λιδάκη

σελ ~ 3