Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στη Μάνη η κορυφαία
Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος
Μαρία Πολύζου» σελ 15
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Δωρεάν Ιατρικές Πράξεις
στη Μάνη, σε συνεργασία
μετο «Χαμόγελο του Παιδιού"σελ. 7
Στρατηγική συνεργασία
Πελοποννήσου και Παγκόσμιου
Φόρουμ Τουρισμού >σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 | Έτος 22° | Αριθμός 5446 | Τμή φίλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Bullying:Έτοιμο το πρώτο site για φοπακό
για Παιδιά Που εκφοβίζονται
Ανοιχτή ξανά
η Πλατφόρμα
Ανοίγει ξανά στις 27 Ιουλίου
και θα n°ραμείνει ενεργή έως
τις 31 Ιουλίου η ηλεκτρονική
Πλατφόρμα unoB0λής αίτησης
για τη χορηγηση του φοιτητι
κού στεγαστικού επιδόματος
Ανώνυμο και ασφαλές
κού έτους 2017-2018, όπως
ανακοίνωσε το ΥΠΟυργείο
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μηορούν να υποβάλουν
την αίτηση ή να οριστικ°nou.
ήσουν την αίτηση nou anorκευσαν
σύνδεσμο:
https://steΣτην επέτειο
απελευθέρωσης
της Μονεμβασιάς
ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
«Ζήσε Χωρίς ΕκφοΒισμό» έτσι
ονομάζεται το πρώτο διαδικτυακό Πρόγραμμα στην ΕΑλάδα για την αντιμετώηση του
σχολικού και διαδικτυακού εκφοΒισμού
Για ηρώτη φορά στην Ελλάδα.
το Κέντρο Μέριμνας Ουκογέ.
νειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), με τη
συνεργασία της Μονάδας Εφη.
Βυκής Υγείας του Νοσοκομείου
Παίδων Π&Α. Κυριακού και
του Ευρωπαϊκού Προγράμμα.
τος ENABLE εφαρμόζουν το
καινοτόμο διαδικτυακό npo
γραμμα-Τσε χωρίς τον Εκφο.
Βισμό» με στόχο τη διαχείριση
και αντιμετώηση Περιστατικών
σχολικού και διαδικτυακού εκ.
φοβισμού (school bullying και
cyberbullying). Το Πρόγραμμα
υλοηοιείται ως μια ειδικό διαμορφωμένη ηλεκτρονική Πλατ.
φόρμα
livewithoutbullying.com] μέσω
της οποίας παιδιά και έφηβοι
ηλικίας 10-18 ετών nou οντιμετωπίζουν προβλήματα εκφδι.
σμού λαμβάνουν συμβουλευτική στήριξη συνομιλώντας
online, ανώνυμα και δωρεάν με
εκπαιδευμένους συμΒούλους
συνομηλίκουςτους και μεγαλύ.ις εορταστικές εκδηλώσεις
για την 197η επέτειο απελευ1 na
τερους μαθητές nou έχουν εκπαιδευτεί ειδικά γι' αυτό το
σκοηό. συνέχεια σελ.9
Παροχή ειδικού βοηθήματος
επανασύνδεσης ρεύματος
θέρωσης της Μονεμβασίαςθα
τιμήσει με την ηαρουσία του ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Προκόηης ΠαυλόΠουλος μετά
Δημάρχου ΜονεμΒασίας Ηρακλή Τριχείλη. Onc0ς μας Πλητο
monemvasianews.gr. την
Κυριακή 22 Ιουλίου και ώρα
20:30, στην Πλάκα, θα πραγματοουηθεί συναυλία με την
popopei
Στο Δήμο Μονεμβασίας
δίκτυο ηαροχής ηλεκτρικής
Αίτηση για την εφάπαξ xophγηση ειδικού Βοηθήματος. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
ενεργειακές τους ανάγκες μπορούν να υποβάλλουν οι καταναλωτές του Δ. Μονεμβασίας με
χαμηλά εισοδήματα nou έχουν
on0συνδεθεί από το δίκτυο naροχής ηλεκτρικής ενέργειας
λάγω ληξιηρόθεσμων οφειλών
ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της
ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδήέοςκαι
μΠάντα του Πολεμικού Ναυτικου και στη συνέχεια. Βαακο.
Παρουσίαση
λουθήσει
(τον n0λιτιστικό σύλλογο
τις 30.06.2018.
Η αποσύνδεση ηαροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την
κύρια κατοικία του υπό εξέταση
νεμβασίας-Οι Ρίζες», καθώς
Ι ΕΠίσης και από τους ηολιτιστι1 κούς συλλόγους Καλαμάτας
και Λειβαδιάς. συνέχεια σελ.7
Προσεγγίζοντας τον
γράφει ο Βασίλειος Κουδούνης
δικαιούχου
. Να πληρούν τα εισοδηματικά
Μονεμβασίας για την υΠΟΒολή
σχετικής αίτησης, οι ηρος εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει:
-Να έχουν αποσυνδεθεί από το
Και ηεριουσιακά κριτήρια, όηως
αυτά ορίζονται από τη σχετική
ΔΗΜΟΣΙΑ !
σχολικό εκφοβισμό
συνέχεια σελ.9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα