Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
TKU(f