Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
HAxia Ventures βραβεύτηκε ως «χαλύτερη επενδυτική τράπεζα στην Ελλάδα»
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5269 Τετάρτη 18.07.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
>>> Τελ.
πραγμάτευσης
«Ξεσκαρτάρει» τους δικαιούχους
αγροτικού ρεύματος
Ta midcaps πού.
«Αόχανο» στήνει
Η Εταιρεία υπέΒοιλε αίτηση
στην Επιτροπί Κεφαλαιαγοαπο Οαση για τη οιαγρα4
υ συνόλου των μετοχών της
γνωστο
ποίησε στο επενδυτικό κοινό
2,821 08.06.2018 απόφαση
του Διοικητικού της Συμβου
γοράς ενέκρινε το αίτημα της
J&P ΑΒΑΞ 0,00%-ΑΒΑΞ
ΑΕ για
δικαιώματος εξαγοράς
(squeeze out) επί των
μετοχών της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.
άσκηση
ορίστηκε η 25.06.2018 ως
ημέρα παύσης διαπραγμά
τευσης των μετοχων της
«Βλέπει» κέρδη 11,55 εκατ
για τον όμιλο Quest το 2018
Την 06.07.2018ητο ελήρ λου
τον μετοχών της Εταιρείας
της έως την 22.06.2018 η J&P
ABAE 0,00%-ABAE, AE, | Τα θεμελιώδη μεγέθη του ονιχών
οποτε χου κατεστη αποκλειστικός κύριος του συνόλου
Σύμφωνα με τις εκτιμησεις της
VRS, οι πωλήσεις του Ομίλου
Ομίλου Quest κινηθηκαν χατά
το 2017 στα υψηλότερα επίπεδα
3.465.290 μετοχών της
των τελευταίον 9 ετών, με τις αναμέ
νονται να
μέση ετήσια αύ ηση (CAGR)
5,4% την περίοδο 2017-2019,
Εταιρείας (ποσοστό 100%).
| πυλήσεις να διαμορφώνονται
Την 12.07.2018 πραγματο- |κέρδη μετά από φόρους και
κή Έκτακτη Γενική Συνέλευ- 1 εκατ., έναντι 388,22 εκατ. χαι
μοναδικού μετοχου τηζ Εται
σε 436,45 εκατ. χαι τα καθαρά
υχαιώματα μειοψηφίας σε 6,36
| 2,40 εκατ. αντίστοιχα το 2016,
διαμοΟΤούμενες σε 460,29 exct.
ευρώ το 2018 χαι σε 484,70 exct.
ευρω το
ποιηθηχε αυτόκλητη καθολιΤις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα (Μητρώο Ακινή
τον Βραχνχρόνιας Διαμονής) για την υποβολή των
στοιχείων που α4οοούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου
Airbnb
Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη
εκτιμωνται σε 11,55 εκατ ειοω
ση με τη συμμετοχη του
σύμφωνα με την τελευταια έκθεVRS
το 2018 και σε 11,93 εκατ. ευρύ
το 2019,
πομφηφεί η διαγραφή των
ισιάζοντας ισχυρή
μέση ετήσια αύξηση (CAGR)
ανάλυσης εκτιυά ότι το επενQuest θα διαμορφθεί σε 28
οχών της από το Χοηματι Επίσης ισχνοα αναδείχθηκαν τα
στήρι
Προς την κατεύθυνση αυτή
υπέβαλε αίτηση στην Επιτρο
ενοποιημένα αποτελέσματα στη
διάρκεια του α' τριμήνου 2018,
με τις πωλήσεις και τα κέρδη
36,9% την περίοδο 2017-2019. Ο
ανε άρτητος οίκος έρευνας και
ενοικιάζουν
τα AirBnB που αποκτ θηχαν
6.07.2018 η Εταιρεία EBITDA να σημειωνουν ανSηση δυτικό προγραμμα του Ομίλου ακινητα τους μεσω Airbnb περυσι α α και μερικους
μηνες μετα τον εντοπισμο
κατά 20% και 52% αντίστοιχα.
Ο Όμιλος παρουσιάζει ισχυοή
δεν θα πρεπει να ξεχασουν
2018 ότι
εκατ. Ευρω το
και σε 30 εκατ. ευρώ το
δεκάδων ιδιοκτητών
ι η προθεσμία
των φετινών φορολογικών δήλαναν το σχετικό εισοδδηλάσεων λήγει στις 26 Ιου- ημα
που οεν
για τη διαγραφη του συνόλου λειτουργική κερδοφορία και 2019,έλος, με βάση την
των μετοχων της από το στους τεσσερις βασικούς τομείς εκτίμηση της καθαρης κερδοφοεπει να
Χρηματιστήριο Αθηνών,
σ ωνα με το
παο. 5 του Ν. 3371 /2005
| δραστηριοποίησης, που αποτελούνται από τα ποοιόντα πληροφορικής, τα έργα πληροφορικής, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρρίας και της χαθαρης θεσης του
2018, η μετοχή του Ομίλου διαπραγματεύεται
12,22x και με δείκτη P/BV 1x.
εισοδήματα
δείκτη