Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3797o • ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η «ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΥΚΗ 2020» ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Κοινωνικό
στρατηγείο
>> ΣΕΛ. 2

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Σπασμένο
πεζοδρόμιο
στην Φ. Γκινοσάτη

>> ΣΕΛ. 9

«Πόντος: 3.000
χρόνια ιστορίας»

Δήμαρχε...
απολογήσου

Σ

την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης - Πεύκης
η παράταξη «Λυκόβρυση - Πεύκη 2020»
επικαιροποίησε ένα πάγιο αίτημά της που επί
τέσσερα χρόνια υποστηρίζει, και αφορά στον
απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής
αρχής.
Η νέα φωνή της παράταξης στο κορυφαίο Όργανο του Δήμου, η Δημοτική Σύμβουλος, κα
Έφη Τσεκούρα, ανέδειξε το θέμα στην εκτός
ημερήσιας διάταξης διαδικασία του Δημοτικού
Συμβουλίου, προβληματίζοντας τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων οι
οποίοι δεν πήραν θέση, μηδέ εξαιρουμένου
και του προεδρεύοντος κ. Αντιδημάρχου.

Συγκεκριμένα, η Δημοτική κίνηση Λυκόβρυση
- Πεύκη 2020 εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων τα
εξής:
• Να γίνουν ξεχωριστοί απολογισμοί των τοπικών συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων Πεύκης και Λυκόβρυσης με οργάνωση
συνελεύσεων τοπικού χαρακτήρα για όλους
τους πολίτες.
• Απολογισμός Δημοτικής Αρχής όπου στην
όλη διαδικασία να προεδρεύει ο κος Δήμαρχος.
• Να δοθεί επαρκής χρόνος στο λόγο της μειοψηφίας, τόσο στις εκπροσωπούμενες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και στους
ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2018

Ποντιακό γλέντι στο Μαρούσι

>>ΣΕΛIΔΑ 13

Οι δυνατότητες παρέμβασης
Ενημερωτική εκδήλωση της Επιτροπής κατά των Πλειστηριασμών
Μεταμόρφωσης, Αμαρουσίου και Λυκόβρυσης – Πεύκης

Επιτυχίες των αθλητών του
Γ.Σ. Πεύκης «Αναγέννηση»
>>ΣΕΛ. 12

Ρ. Δούρου: «Στρατηγική
μας επιλογή
τα έργα υποδομής»
Στη συνέντευξη Τύπου για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και
τα έργα στην ΠΕ Πειραιά

>>ΣΕΛ.16

>> ΣΕΛ.13

>>ΣΕΛ. 3-8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα