Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤETAΡΤΗ

τώρα!

18

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4890/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ 88ΧΡΟΝΗΣ ΦΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ

ΕΝΘΕΤΗ
ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

18

IOYΛIOY
2018

X-tra αίσ θηση
SUV

Πάλεψε µέχρι τέλους µε τον
«εισβολέα» για τη ζωή της...
l Ο ΦΟΝΙΑΣ ΠΗΡΕ ΙΣΩΣ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆Ι ΠΟΥ ΦΟΡΟΥΣΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΣΕΛ. 7

ΕΛΠΙ∆ΟΦΟΡΑ «ΜΗΝΥΜΑΤΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΗΤΣΑΝΑΣ
ΑΝΑΒΑΣΗ ∆ΗΜ

BENELLI
LEONCINO

Επιστρέφει

ο θρύλος

Γιορτή του
καλοκαιριού!
u Ο αθλητής του ΑΟΠ,
Ζαχαρίας Παναγόπουλος
στο πρώτο σκαλί του βάθρου

ΣΕΛ. 17-24

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑ∆Ε

Ο «δρόµος» προς
τις 120 δόσεις
ΣΕΛ. 9

ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Ρεύµα... τουρισµού
προς τη ∆υτική Ελλάδα
Στην 4η θέση της χώρας
«σκαρφάλωσε» η περιοχή
σε ταξιδιωτικά έσοδα αλλά
και διανυκτερεύσεις
Τα στοιχεία «φωτογραφίζουν»
έναν ανερχόµενο κόµβο
επιβατικών µεταφορών και
έναν αναδυόµενο προορισµό
ΣΕΛ. 4

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ

Ξετρύπωσαν
χασισο-δάσος
στη Φθιώτιδα
ΣΕΛ. 6

ΤΟ ΚΙΝ.ΑΛ. ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Ανοίγει θέµα
ψηφοδελτίων
ΣΕΛ. 2

«Πράσινο φως»
για το αποτεφρωτήριο
ΣΕΛ. 3

Επιπλέον 14 νέα
ασθενοφόρα στην Πάτρα
ΣΕΛ. 5

Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΥΤΑΓΛΗ

Ξεκίνησε... χορός µεταγραφών
u ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ «ΠΡΩΤΗ» ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ (19:00)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΕΚΑΒ

ΣΕΛ. 25-29