Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5511
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Άγιος
Αθανάσιος
ένας και
ενωμένος
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Αυξάνονται οι εστίες
Πανώλης Μικρών
Μηρυκαστικών
στην Βουλγαρία
ΣΕΛ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

Συνέντευξη
με τον Κανετίδη
Κώστα

σελ.: 12

www.xronikadramas.gr

24

σελ.: 12

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ∆ΩΡΗΤΗ Ι∆ΙΩΤΗ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ

η εικόνα του «Αρρένων»
Σ

ε εξέλιξη είναι εδώ και
λίγες ημέρες τα έργα
που πραγματοποιούνται για
την αλλαγή της εικόνας του
ιστορικού Γυμνασίου Αρρένων όπου σήμερα στεγάζονται το 1ο Γυμνάσιο και το
1ο Λύκειο Δράμας.
Πιο συγκεκριμένα από
την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αρχίσει εντατικές
εργασίες προκειμένου να
επιτευχθεί ο σχεδιασμός
αναμόρφωσης ολόκληρου
του εξωτερικού χώρου του
σχολείου που παράλληλα
αποτελεί και ιστορικό μνημείο.

Προσοχή για το βακτήριο
xylella fastidiosa
λέει η ΔΑΟΚ Δράμας
σελ.: 3

Σε διοργάνωση του Συλλόγου Φίλων
Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας

σελ.: 7

Έκθεση φωτογραφίας
«Πιθανότητα αίματος»
του ποιητή Κυριάκου
Συφιλτζόγλου

ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ∆ΡΑΜΑΣ

Δημιουργία κέντρου
αποσταγμάτων και ερμηνείας
οίνου στη Χωριστή

σελ.: 10

Χτυπημένος λύκος
εντοπίστηκε στον Σταυρό
της Πετρούσας

σελ.: 9

σελ.: 11

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]