Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Σύλληψη
ναρκωτικά
Εκδηλώσεις
μνημης στα
Γρεβενά
Σχόλια
Καβάφη
zenBo 13
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
napaocuń 13.7.2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ahenrivw 22, rpeßevd ITnA. 2462 087772, Fax 2462087773 lemail: [email protected]
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Φαίνεται Πως Πυροδότησε νια τον trta nou anarec για το 400μική κρία, nou ηλήττει από το πληθυσμός της Ελλάδας το 2050,
2010 τη χώρα. Η συρρίκνωση των μό ς nou θα αγγία τα 10 εκατων και nop nori μετανάστευση,
αναδεικνύουν το δημογραφικό tnC
Ελλάδος σε μένα εθνικό θέμα.
ρότερα, σύμδωνα με τους
unonoyiquoic της Eurostat, το
2080, με 7,2 εκατομ aveponouc
η Ελλάδα ea an°τελεί το μκρ6τερο (σσ. κα'επισφαλέστερο en
Σύμφωνα με τους unonovo ούς
της ΕΛΣΤΑΤ, μόνο το αάστημα
2011-2017 ο πληθυσμός της ΕΑλάδας μειώθηΚΕ κατά 355.000 ανθρώηους και αν το Πρόβλημα δεν
υημα της ΕΕ.
Σλίδες 17-18
ΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
μελωδική βραδι της ΒΙΒΝΟΘΗΚΗΣ rpepeviv
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστή σας
τον ένwno nooo0ό λόγο στο email avawu στών μας.
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
Για την απώλεια του φίλου Ευθύμιου
Σ|-111
ann, καθηγητού και υπεύθυνου του ΕΟτου Τμήματος rewn°νίας του ΑΠΘ, τα ειMARAM KAOiKAEHmERRT
ικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους
του .
Ο θεός να τον αναπαύσει.
ANT TATENI
Μακεδονομοων 14
Για τα ΧΡΟΝΙΚΑ
θΕΟΛΟΠΑΔ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2982028964-28
20 23214
o: 6977 019452-6932 235231
TnA. 2462080550