Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
: Επτακτική
Σχέδιο ΝΑΡ
για νέο
κομμουνιστικό
φορέα
Προτάσεις
Βιβλία για
τις καλοκαιρινές
η μονομερής
: διαγραφή
: του χρέους :
μας αναγνωσεις
gtl 20-21
Εφημερίδα Της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 28'
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1.387
www.prin.gr
Ανθρώπινα
δικαιώματα
κατά περίπτωση
Το αυταρχικό πρόουΠΟ Της
-φιλελευθερο-Δεξιάς
Μπακ0yarn, Προτείνοντας
mepr1σμένο Νοεμβρη με τους
nou κρατούντα στην Τουρκία.
την ίδια ωρα TOn(10η σωστά
έπραξε η Ελληνική κυβέρνηση
0Tpan. τικούς στον Ερντονον.
ετην πρότασή της
καταδεικνυη 011 στην αστική
ΝΑΤΟ και ξερό
μεταμνημονιακό ψωμί!
Αφιέρωμα
Σε μια πολεμική μηχανή ακόμα πιο δολοφονική για τους λαούς μετεξελίσσεται
το ΝΑΤΟ, μετά τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες μέρες
στη σύνοδο των 29 κρατών-μελών του στις Βρυξέλλες και τις αποφάσεις τις οποίες έλαβαν
ο καπιταλισμός
ιλοδοξια των ΗΠΑ και τη5 EE ε ναι να δια ο ολίοουν ακόμα
mo αποτελεσματικα τα ιμηεριαλιστικά συμφεροντα tous ot
emeen coutas τον ΗΠΑ και των ουμμάχων tous an von
tdon a o to nunons tns noatikns tous dMa kai tou anyw ομου
σκοτωνει»
το περιβάλλον
σε κάθε
anatron ano tous « 29. να σκάσουν κι αλλα δια ου ολικο το
4% του ΑΕΠ tous etnoicos-για ηολεμικέs 6an ES KOBoras anO
E unnperan antAdvoms tous Pooous 6nkou tes, ou tBak on
ΝΑΤΟϊκή ολοκληρω0n τον Βαλκαν ων μ( try npoooatn ouug wa
us w paawhasad omas
mor poneo nin "Pas