Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πράσινο φως για πληρωμές από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε Ελλάδα, Γαλλια, Πορτογαλια και Ισπανια > > TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5267 Σάββατο 14.07.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Επίδομα παιδιού 2018
απόλυση
Ανοδικά κινήθηκε η 0x0δομική
δραστηριότητα
Πληρώνονται σίγουρα από τον
ΟΠΕΚΑ 691.965 δικαιούχοι
Ατό την 1η Μαίου 2018, και ύστε
ρα ατό την εκτεταμένη my καγιά
του 5εστασε στο εργοστασιο της
επιχείρησης "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SUNLI
Ολβιο Ξάνθης, 412 εργουόμενου
που, ελλεψει αντιχειμένου, δεν
προσέρχονται στην εΟΥασία τους,
και αντιστοιχης
moryumis τους στο επίδομα
θα διατηρήσουν στο ακέρχαι τον υισθό
ερα ατ
Υνομη του Υπουργείου Εργασίας,
Κοιν(ονικής
νυΜκής Αλληλεγγυης, για πρώτη
γιατηβιομηχανια απο τοΣΕΒ
χορηγηθεί στην επιχείρηση, η
οποία δεν θα προβεί σε καμία
χαι των
ασφαλιστιχάν εισφορών των εργαζομένων καθ' όλο το διάστημα για
το οποίο παραμένουν μαχριά από
τα εργοσιαχά τους χαθήχοντα, έως
ότου ατο°τασταθεί το τμήμα του
, που χατα
επιδόματα σε
πληγέντες
| Φυσιολογική 0ιάΟΧασια η μετα
πρόγραμμα παρακολούθηση
θεομηνιών
Στις 27 Ιουλίου η έκθεση του
άσθοου 4 για την Ελλάδα θα
τους ευροταϊους εταίρους η
παρακολούθηση μετά το πού
γράμμα που αποτεΑΕ1 <<φισιοαμμα εμπλοκή του Ταμείου ο
ίδιος είπε ότι θα είναι παρόμοια με αυτη που υπάρχει σε
αΜες χαρες που ειχαν προοαμμα. Υπάοχει η «μετά προγράμμα πααχχολούθηση» που
ειναι η οιχη μας «ενισχυμένη
εποπτεια», ανε4EOE χαρακτηριστιχα, συμΛΛη00)νοντας
οτι θα συντονισουμε τη δική
μας επιτήρηση με αυτή τον
ευοοπαίων εται ον
οασει απο το Δ.Σ. τ
Ταμείου. Σε συνε
ική διαδιχασία»
Η κρίση μάς έμαθε ότι το κράτος-εργοδότης απέτυχε καθώς
δεν μπορει να υπηρετησει τα μαχροτροθεσμα συμφεροντα
της χώρας, τονίζει ο Σύνδεσμος. Η βιομηχανία δημιουργεί
καλύτερες θέσεις εργασίας.
τα εχταχτα |
Αχατάσχετο για
βοηθήματα στους
Στις 27 Ιονιου θα συξητ σει
το ΔΣ του ΔΝΤ την έχθεση
του αρθρου 4. Η σιςητηση στο
ΔΣ του Ταμείου της έχθεση
του άρθρου 4 για την Ελλαδα
θα διε α θει στις 27 Ιουλιου
χαι η δημοσιευση θα αΧΟΛΟυθ
ήσει ορισμενες ημερες αροαπό θεομηνίες, προβλέπει
τροπολογια του υπουργειου
Εσωτερικά)
Απαλλασσονται από την
υποχοεατικη προσκόμιση
φορολογικης και ασφαλιστιΚα06ς δουλεύουμε τοσο
στενα με τους εταιρους στην
Ενα) τη εχει νοημα να
Για δεκαετίες η Ελλάδα
υιοθετησε πελατειακές πολιτικές γιγαντασης του κρατους, που οδηγησαν σε μεγαλα
ισοζυγιο υποστηριζει°ΣΕΒ
στην ε ίδομαδιαια αναλυση
συντονισου με τη δουση μας με
ενημεροτητας συγκεκρι- τερα, αποουυ E04ερι Ραις αυτους», δη οσε για να δημοσιονομι α ελλειμματα Όπως σημειον ει, η κριση
μένες κατηγορίες δικαι- μι οντας σε δημοσιογρα ους συμπληρώσει οτι συνηθως και αποδυναμωση της παρα- μας έμαθε οτι το κρατο
ουχίον οικονομικού βοηθη στη Νεα Υορκη Ότως παρα γινονται δυο εχθέσεις το γα)γικης ασης, με αποτελε εργοδοτης απετυχε καθως
δέχτηχε μάλιστα το πλέον
ενδια ερον ουματι θα ειναι
αυτο της αναλυσης ιωσιμοτ
ητες χρεους.
χρόνο. «Για
πο/υ φυσιο/ογιχ
ναεχου με μετα απο ενα προ
σμα ένα επικίνδυνα upr1λό
δεν μπορεί να υπηρετήσει τα
TAr ev τες από, θεομηνιες,
πολύτεκνοι, με λη οικογε
ηχατασταση
δημόσιο χρέος και ένα μεγάλο ελλειμμαστο εμπορικό
μακροπρόθεσμα συμφερον
Τα της χώρας.
τροπο
Σε ότι αφορά την μετά προγρTEA.