Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ J&P ΑΒΑΞ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, ATTICA GROUP 6
ΜΑΡΚΕΤΊΕΣ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ MOTOR OIL, FOURLIS, OATI, EYAA11-24-25
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ . 4-5
Η δύσκολη εασώση
της διάσωσης
ET ENTE ETEONM . 10
ΜΕΤΟΧΕΣ . 11
Tamidcaps
ΠΟυξεχωρίφυν
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ Μ
Ποιες Προοπτκές έχουν
οι επενδύσεις της Ικτίνος
ΜΕΤΟΧΟΣ
FINANCLAL TIMES
Tópa on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠ ΝΑΥΣΕΙΣ
FURO2day
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 21ο .
Αρ. Φύλλου 1060
. 13-17 louNou 2018 . € 1
www.euro2day.gr
CNL CAPITAL 12
ΥΓΕΙΑ . 15
ΔΕΗ . 15
COCA COLA HBC 22
FOODLINK 22
ΔΙΕΟΝΕΙΣ AIOPEE: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ
ΘΕΡΙΝΟ ΣΟΚ-28-29
Το Χ.Α. αδυνατεί
να κεφαλαιοποιήσει
τα πλεονεκτήματα του
αλλά η τάση μπορεί
να αντιστραφει
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 10-11
9 771108 531000
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ