Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΟυτά
| >σελ 7
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Φωτια μεταξύ Στεφανάς
και Λαγίου Κροκεών
| Δυναμικό και αναβαθμισμένο
το(:30 Τρίαθλο Ευρώτα»
>σελ. 15
Αρίστευσαν στις εξετάσεις τους
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
) στις σελίδες 12 & 13
του Εθνικού 0δείου Σηάρτης > σελ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευη 1 3 Ιουλίου 2018 ΤΕτος 22*) Αριθμός 54431 Τμή φύλλου 0.50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected] www.lakonikos.gr
| Μηχανοκίνητη
σα σε εναν χρονο
Πορεια
διαμαρτυρίας
για τη Μακεδονία
14,4% αύξηση αεροπορικών
αφιξεων στην ΙΕΛΟΠΟννησο 1
madese.νία
Την Τρίτη
n17/7
Μετά τη δυναμική Πορεία
διαμαρτυρίας της Πέμπτης
28/6/2018 η Συντονιστική Enτον
Στον αντίποδα η Περιφέρεια είχε τη μικρότερη άνοδο μεταξύ άλλων Περιοχών
Αύξηση κατέγραφαν ο. αερο- Τη μεγαλύτερη αύξηση σε ορισμοί του Ιονίου Παρουσιά- Προκύπτει Πως ενισχύεται n δονία οργανώνει ειρηνική
ΠΟρικές αφίξεις και οριακά οι σύγκριση με την προηγούμενη ζουν ισχυρή ανοδική δυναμική τάση διασπορ ς των ξένων | μηχανοκίνητη ηορείο διαμαροδικέςτον Μάιο του 2018 έναντι
του αντίστοιχου περυσινού αμοί της Περιφέρειας Νότιου ρότερος μέχρι σήμερα «μαγνήμήνο, σύμφωνα με τα στατι- Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκά. της» Προσέλκυσης ξένων καθως πέραν τον Βασικών
στικά στοιχεία που Παρουσίασε νησα] και του Ιονίου. Είναιχο- επισκεπτών, Κρήτη. κινήθηκε (Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάτο νστιτούτο του Συνδέσμου ρακτηριστι ότι (Προοριομο ακόμα no un τον Μάιο δες Ιόνιο, Πε on νησος ηκί
Ελληνικων Τουριστικών Επι
χειρήσεων ΙΝΣΕΤΕ SETE In
telligence για τον Ελληνικό
Τουρισμό και την Οικονομία,
εΧρονιά καταγράφουν οι Προ
ξηση 2246.0 xu
τουριστον σε ερισσότερος τριας και αντίδρασης για το
προορισμούς σε όλη τη χώρα. | ζητημα της ονομασίας των
του με
Η συγκέντρωση απραγμ
των Κυκλάδων κατέγραψαν το
Μάιο από κοινού άνοδο 37,1%.
Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα
με αύξηση 27,4% ενώ οι προ+16,1%), ενω ηηελοηννησος vnon Προς τις υπόλοιηες τοηοιηθεί την Προσεχή Τρίτη
εκτιμάταιως ανερχόμενος Προ- περιοχές σημείωσε άνοδο 17 Ιουλίου και ώρα 7:30 μμ
με έναρξη στην είσοδο της
συνέχεια σελ.9 | Σηάρτης1ηεριοχή Φ και θα
30,5%.
ορισμός με άνοδο 14,4% τον
ίδιο μήνα. Από τα ίδια στοχεία
ακολουθήσει πορεία στους
κεντρικούς δρόμους της
Η ιστορία του σιταριού
ξεδιπλώθηκε στον θεολόγο
nonnc
«Καλούμε όσους έχουν μη.
χανές αυτοκίνητα ή άλλα
οχήματα να συμμετάσχουν σε
αυτή την πορεία φορώντας
κράνη και ζώνες και κινούμενοι με κόσμιο,ήηυο και νόμιμο
Επιτυχημένη η 1 n «Πορτή Σίτου» ΠΟυ διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών «H AYann»
ράκη και αγκαλιάστηκε με μεΈνα "ταξίδι» από το χθες στο
σήμερα και ένα αφιέρωμα στο
σιτάρι και το παράγων ά του, neριελάμΒανε η 1η «Εορτή Σίτου»
στον θεολόγο Σηάρτης, nou
διοργάνωσε με απόλυτη επιτυκία ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου
Ιωάννη θεολόγου «Η Αγάπη»
το Βράδυ της Κυριακής 8 Ιουλίου
γάλη χαρά από το ΔΣ, μεσκοπό | τροο να διαμαρτυρηθούμε
την ανάδειξη των Παραδοσια- για ακόμα μια φορά για την
κών αξιών του τόπου. Αξίες, 1 φορά για την
και έθιμα nou στη Or | συμφωνία-κόλαφο napa66χρονη εποχή συνδέουν τις νεό- | σεως της Μακεδονίας μας»
τερες γενιές με το Παρελθόν. Οι | αναφέρει στο κάλεσμά της η
γυναίκες του συλλόγου δραστηριΟΠΟιήθηκαν με μεγάλη χαρά
και ιδιαίτερο ζήλο για τη δημιουργία τον Παραδοσιακών εδεσμάτων nou ηροσφέρθηκαν στο
κοινό και είχαν ως Βάση το σι
τάρι, συνέχεια σελ.9
Ι Συντονιστική Entporn.
1 «Μακεδονική
Η Πρωτοβουλία για την διοργάνωση προέκυψε από την έμΠνευση της Προέδρου του
συλλόγου κ. Γεωργίας ZooΓλώσσα»
γράφει ο Αθανάσιος Στρίκος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα