Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τώρα!

13

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4886/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

TI ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΣΕ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

«Τσίµπησε»
η ανεργία
τον Απρίλιο

Το ασανσέρ
µε τις βάσεις
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΛΙΓΕΣ... ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΜΟΡΙΑ
ΣΕΛ. 11

Προκαταβολή 50%
στα δίδακτρα
ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆.Ε., ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ
ΣΕΛ. 7

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΕΛ. 12

ΑΧΑΪΑ: Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 1» ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

Ανοίγει ο δρόµος
για υποψήφιους και συνεργασίες

«Κλείστε
τα µαγαζιά σας»

Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 9

ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ: ΧΩΡΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Tο «σπίτι» του
Καρναβαλιού
ΣΕΛ. 6

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΚΛΟΠΕΣ
ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ

Κάνουν χρυσές
«δουλειές»
σε παραλίες
της Αχαΐας
n ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΡΠΑΞΑΝ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ
63ΧΡΟΝΗΣ ΜΕ 450 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΑΚΤΑΙΟ
n ΠΟΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΝΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΣΕΛ. 5

Πανδαισία
αστέρων…
ΠΟΙΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
ΘΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΟΥΝ

n Παναχαϊκή:

Αναµονή και ανησυχία
n Προµηθέας:
Η Ευρώπη
φέρνει διαρκείας
ΣΕΛ. 19-25

Σκούρα Τριταίας:
Φίδι δάγκωσε 6χρονο

Τον έψαχναν στην Ευρώπη,
τον βρήκαν στη Γαστούνη

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 5

Ε.Ι.Ν.Α. ΓΙΑ «ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ»

Τα πέντε
ερωτήµατα για
το Αιµατολογικό
ΣΕΛ. 8