Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

27oC, 12.00

32oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

27oC - Υγρασία 43%-69% - Άνεμοι: ΒΔ 5-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:13 - Δύση ηλίου: 20:48

ÐÜñôï áëëéþò, èá âñåéò!

Η παραίτηση της Μαρίας Κοντομάρη από την ηγεσία του Αλεύχιμμου, δεν είναι
μια αδιάφορη λεπτομέρεια, κι ας έμοιαζε αναμενόμενη από τους παρευρισκόμενους στην ανοικτή συνεδρίαση, όπου και ανακοινώθηκε. Η Μαρία έγινε γνωστή στο μεγαλύτερο κοινό της Κέρκυρας από την σταθερότητα των θέσεων που εξέφραζε. Θέσεις που διεκδικούσαν την εξαίρεση της εγκατάστασης από οποιαδήποτε χρήση σε σχέση με τα σκουπίδια. Μια τέτοια προσέγγιση του θέματος δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί διαφορετικά. Συνέπεια αυτής της επιχειρηματολογίας, άλλες
διατυπώσεις (σ.σ. πολλών άλλων), που δεν άφηναν εντέλει κανένα περιθώριο συζήτησης εκτός της αποδοχής της. 3 >>

Παρασκευή & 13 Ιουνίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4686

ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Åßíáé ðéá «÷áëáñÞ óõíïìïóðïíäßá»


Äåí åðÝôñåøáí óôïí
Ôï ÍÁÔÏ îáíÜ óå áíáæÞôçóç ñüëïõ êáé... ðüñùí
Ð. ËáöáæÜíç êáé ôç
Ëá.Å. íá åðéóêåöôïýí
ôïí ×ÕÔÁ Ôåìðëïíßïõ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ως αλλαγή στάσης και
πάντως επίδειξη πυγμής θα πρέπει
να θεωρηθεί η απαγόρευση του κλιμακίου της Λα.Ε. με επικεφαλής τον
Γραμματέα της, να επισκεφτεί την εγκατάσταση στο Τεμπλόνι. Μάλιστα το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αστυνομικός Διευθυντής επιστρατεύτηκε να
είναι εκεί όταν διατυπώθηκε το αίτημα ώστε να το απορρίψει, επικαλούμενος εντολή του δημάρχου και του
προέδρου του ΣΥΔΙΣΑ, επιβεβαιώνει την εκτίμηση. Αναζωπυρώνει τις
υποδόρειες γκρίνιες στο εσωτερικό
της έτσι κι αλλιώς πολυσυλλεκτικής
πλειοψηφούσας παράταξης και επισημοποιεί εκείνο που όλοι «... έχουν
κρυφό καμάρι», ότι δηλ. ο καθένας
πια επιλέγει τον δρόμο του. Διαπίστωση ιδιαίτερης αξίας τώρα που επισπεύδονται και οι τοπικές εκλογές, περιοριζόμενης στα αρχικά χρονικά όρια της θητείας του παρόντος
σχήματος Διοίκησης. Στο μεταξύ, η
παραίτηση Κοντομάρη επηρεάζει τα
πράγματα στην Λευκίμμη, ενώ ανακοινώνεται ένα ακόμα συλλαλητήριο
για αύριο Σάββατο.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Ο μόνος που δεν χαμογελάει είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ...

ÄÇÌÏÐ «Í. Ìþñïò»: ÅðéóôçìïíéêÞ
Ýñåõíá ãéá ôéò åîáñôÞóåéò
ÑéÜëéôé óôçí ÊÝñêõñá, èÝëïõí
íá ãõñßóïõí ïé ÊéíÝæïé!
9 >>

Σελίδες 5&7>>

5 >>

5421 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα, στο λιμάνι Åãêñßèçêáí ïé õðåñùñßåò
Marella Discovery 2: 06:00 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
MSC Musica: 12:30 - 18:30
ÅðéâÜôåò: 3.223

ãéá ôéò åêäçëþóåéò
óôï Ðáëáéü Öñïýñéï 13>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα