Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27084
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Αντ 1 Παρα
Σε ισχυ νια 4 χρονια η
«ενισχυμένη εποπτεία»
να αμυντικες
οαπανες και
φυσικο αεριο
σημασία
μπιστοσυνη των αγορων και, συν
υψη της Ελλάδας, ιδίως κατά την
εσας μετα το προγραμμα περιοοο
υγούστου, η Ελλά
δα θα βασίζεται στις δικές της δυνά
Γε!μανίας πριν την έναρξη της π!ώτης
ΝΑΤΟ στις
Βουξέλλες, Χατηγορώντας το Βερολίνο
τι είναι «όμηρος» της Ρωσίας επειδή βα
σίζεται σε αυτή για να χαλυπτ
τονίζοντας ό
σιονομικές και μαχροοικον
μια χώρα που θεωρείται εχθρός της Βο
ση των μεταρρυθμίσεων που έχουν
συμφωνηθεί. Ο Β. Ντομπρόβσκις το
οτι η ενισχυμ
σπάθειες του γενικού γραμματέα του ΝΑ
τενμπεργκ, να του οωσει
ι θα πά
μορφή της κανονικής
εποπτείας όταν
εία θα παρα
ναρξη της συνόδου
Εν!ωπαϊκή Επιτροπή
Ελλάδας στις μεταρρυθμί
φιλικότερο
επιχειρηματικο
περι annov με
απόφαση για
της «ενισχυμένης εποπτείας»
στο οποίο θα υπαχθεί η Ελλάδα μετά τη
λήξη του προγράμματος στις 20 Αυγού
σημειώνεται χαρακτηριστικα.
Ελλάδα να κερδίσει την
Η απόφαση της Επιτροπής για την
ε μπιστοσύνη των αγορών, των επενδυτών
ι στον κανονι
σμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποικότητα
10)θεί. Θα στηρίξει την ολοκλήρωση,
προβλευΡιμότητα. Αυτός
αλούμεν
υργία
συμφωνηθεί.
ξιοποιωντας
εταιρειας σε niya
στις 20 Αυγούστου η
Ελλάδα
λοκληρώσει το πρόγραμμα σταθερότητας
υ ΕΜΣ, διασφαλίζοντας τη θέση τη
Ελληνε
προγράμματος,
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν
ανέφερε ο Β.Ντομπρόβ
Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Το σπουδαίο αυτό
Σε 13 λεπτά θα δημιουργείται μια
μονοπροσωπη εταιρεια απο οποιονοητο
ΙΟΒΕ: Επενδύσεις και εξαγωγες ανέβασαν την
ανάπτυξη στο 2,3%
από τ
221 1 0001 ής Υπηρεσίας τας ας
νικής Υπηρεσίας Μιας Στά
ιναι οοεαν, ενω στη συνε
0% σε σχέση με τη σύσταση της εται
Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύ(e.ΥΜΣ). Η χρηση τη υπηρεσίας τ
ελληνυχή οικονομια αναπτύχθηκε
ποιηθει στην οικονομία και τη χώρα είναι
νης κοινωνικής υποστηριξης. Ετσι το βιο
προσπάθει
στο πρώτο τρίμηνο του 2018 Χατά 2,3%,
έναντι 2% στο τέταρτο τρίμηνο 2017 και
μεταρρυθμίσεων για βελτίωση της οικονος δραστηριότητας και προσέλκυσης
διατήρηση του βιοτικού επιπέδου που είχε
ιτυχει η χωρα μας κατα την προηγουμε
προσέγγιζε το βιοτικό επίπεδο των Σκαν
διναβικών χωρών, σήμερα προσεγγίζει
αυτό των υπολοίπων βαλκα
ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΙΟΒΕ,
Τάκης Αθανασόπουλος
που στη γενική γραμματεία Εμπορίου και
καταν
οριακής ανάπτυξης 0,3% στο π!ώτο τρί
συνέβαλα
για σύσταση μονο
και μέχρι Σ2NJA
χαι Βιομηχα
ZEAAA
Πυλώνας
αναπτυζης οι
συνεταιριστικές
τραπεζες
Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, η
ανάπτυξη προήλθε από τη βελτίωση του
εματα ε νικης ασφαειας Πισω arlo
ωτε ριχου
γογών (-2,8%). Οι
χώρησαν κατά 12,1%, εξέλιξη η οποία, ό
πως και η μετα ΟΑη στις εισαγωγές, οφε
Η Ελλάδα, όταν είχε ποχύψει η υπόθεση ΣΧΟιπάλ δεν είχε απελάσει Ρώσους δι
πλωμάτες καθώς δεν υπή0%αν αποδείξεις, ενώ τώ!α υπάρχουν στοιχεία που αφορούν
την εθνιχή ασφάλεια χαι λαμβάνονται μέτ!α, δήλωσαν διπλωματικές πηγές στο ΑΠΕΜΠΕ, αναφορικά με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για την απέλαση Ρώσων
χία ολοκληρώθηχε το συ
οιο της Ενωσης Συνετα1Q1στικών Τρά
πεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), με θέμα οι «Συ
γωχών πλοίων
τανάλωση των νοικοκυριών παρέμεινε σε πτωτική τροχια για τουτο τοιμη
τως, η δημόσια κατα
Δεν αποδεχόμαστε συμπεριφορές που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο
«Δική μας πεποίθηση είναι ότι οι συνάλωση ενισχύθηκε οριακά (+0,3%).
«Η Ελλάδα-και το έχει αποδείξει στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολ
τικής θέλει καλές σχέσεις με όλα τα κράτη. Από εκεί και πέρα όλοι και όλα τα κράτη και
οι Αρχές οφειλουν να σέβονται και το διεθνές δίκαιο, αλλά και εμάς: την ελληνική κυβέρ
νηση και το ελληνικό κράτος. Στο πλαίσιο αυτό, οποτεδήποτε έχει χρειαστεί
νεταιριστικες μορφές οργάνωσης της κοι
«Η σημερινή τριμηνιαία έκθεση συμπί
πτει με μια πολύ σημαντική περίοδο για
τη χώρα μας. Την ολοκλήρωση του τρίτου
μματα
του παρελθόντος, αλλά συ
ουν πρόδρομες μορφές Ένα
μνημονίου. Η ζημιά που έχει π

Τελευταία νέα από την εφημερίδα