Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Α, ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ρυτής Νυκόλαος Καρα λάνος 1951-1974 180 acripW-Ex6ό ια Σταυρίδου L Στυλιανή
Παρίοδος Β'(1974)*
Ap. φύλλου 6880-11.670 0,50€
Π νω από 30
Αμαραντίδης Παύλος
οικαταγγελίες για
εκδηλώσεις ενόψει του
εορτασμού του Προ
η συνάντηση
καθαρισμό οικοπέδων
το Δήμο
Ηλία στην Προσοτσάνη
Καθυστερεί η Δόξα
Στοιχεία του ΥΠΠΕΘ
Παρεμβάσεις του Δήμου στην καθαριότητα
Την Παρασκευή
on βάσεις κυμαΕΙ,
Καθαρίζεται σταδιακά
ο Χωρος
επιστροφες φορου
σης τρικές κα Πολικές σκές Σχολές
μπροσΤα απο
dE E Kr AEA
9459 Α ή ΔημοGe°σαλονίκη θα έχουν τελκά ορχή
οδο λίΥων δεκάδων μορίων
επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσ
προσώπων του φορολογικού του
συνολικό ποσό εηστροφής 80.927.040,08
το Καπνολογικό Ινστιτούτο
-ΣΤ. Ρεμόντης: Παρεμβάσεις στην Αγία Βαρβάρα, στο ους ο οπο μπο αλαν τη δηλωση φου
δημοτικό κήπο και στην ανάπλαση
γίας ειοοδήματος έως τις 27 Ιουνίου, με
τον έλεΥΧΡ βρέαναν φορολογικά και ασφαλ
Ε ΤΟ θέματου
της θα
να δοέσμο στις 13 Ιουλίου.
oloyoque οι δεν δυο έτον λογαριασμό ή
βρέα ε οφάλμα κατά τον aowo του (BAN
Αυτά προκύπτουν από τα τελευταία σοδο του Καπνολογικού Ινοπτο του
στατιστικά στοοεία για τα Υραπτά των Δράμας, έχουμε ασχοληθεί αρκετές
δια66σιμο ατόης 20 Ιουλίου, με την προσκόμιση στην Οαγραφόμενη τραπεζ της ειδοΠοίησης εηστροφής φόρου εισοδήματος, η
0 ηαραβάτης δι@kerai
ιςσεπανεπιστίμια και ΤΕΙ τα
Πηγή: ΑΛΕΜΕ
ξύλα, κλαδιά δέντρων, παλιές πόρτες,
γείο Παδείας. Πρόκοτα για τα στοιχεία
σχετικά με την κλιμάκωση των βουολοπαλιά érma, στρώματα κρΕβατιών και
άλλα πολλά από συνδημότες μας που
Η κατάσταση miow ro r qua οστάσιο Του Δήμου και μπροστά από Την efOO
τηΥαίνουν κατα πετούν εκει
45ηση για να καθορι ει ο χώρος.
αποτελέσματα των δικαιούχων
του Κοινωνικού Τουρισμού
Αναρτήθημα/ στην δ.αδικτυακή Πύλη του
χον Τουριστικών κατοακόνα της κίνησης των βάσεων φέτος σε
Πο άλληλα δόα κα καιτα β α λ Εξελίξεις στο ήτημα των συγχω
νεύσεων Του ΤΕΙ Καβάλας-Σερρών με το ΔΙΠΑΕ
οπήστο
που ο Ο μας τοτε
Πρύτανης ΤΕΙ Καβάλας: «Πιθανές
αλλαγές στις Σχολές του ΤΕΙ ΑΜΟ»
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
στα ειδικά μαθήματα (του αποτελούν
ατήριο για την Εισαγωγή σε Πολυτε
απ owww. And qui pooma kau
Προγραμματος Κ
ονικού Toupiquou
ομον aKovo oro noon nouv
ο Διαμαρτυρίες Του Δήμου Θεσσαλονικης για υποβάθμιση εοκ ων τα poo 2018 Mi ώρα 11:00
noiupa υποβολής ένστασης κατά τον
ruo υκών Σπουδών ομο
μέχρι την 13.07.2018 και ώρα 23.59. Η ένίσως μικρή άνοδος στα «penpo, Στα
υτολοοτα ήματα του πεδίου θα υπόο
σταση των Διαρύχο , είτε σαρώνονται και
ΟΜΠΟβάλλοντα με αυτήν ηλεκτρονικά, τε
κοταίθεντα στην αρμόδια Υτηρεσία του
ΟΑΕΔ μΕΧρι την 16.07.2018 και ώρα 13.00.
θηματικές, πΕριμένουμε πτοη βάσεων
στα στα περιήητα τμήματα του ξεκινήσει εδώ και μερκούς μήνες
πεδίου αλλά και στις με σαίες και χαμη.
INTERNATIONAL
α με την αίτηση αποκλειστικά με
-Στο 3ο ΕυστημοΜκό Πεδίο, των ΕΠστημών Υγείας μαρκές) περιμένουμε
σμαντική πτώση βάσεων, από 100δως
Θράκης με 6δρα την Καβάλα και μα
Σχολή στη Δράμα και του ΤΕ ΚεντριΜετάτην ολοκλήρωση της ΕΕτασης των ενας Μακεδονίο
όυείχαν καταλήξαπριν απόένα
περίπου βλέπε«Νρανός Τύπος-15
loNou 2018), teua μάλλον δεν έχε
οριστκοποηθεί τάτοτα ακόμα Στο τοστην τελευταία Ιατριή της
το οποίο θα
Αεξανδρούπολης). Σχολές που κυμαοντα στην κατηγορία των 17.000
18.000 μορων μπορεί να καταγράψουν
γνωστό ότι οι Σχολές είχαν qu
Τύπου», κα με δηλώσεις του πρυτd
νούς τουΤΕ ΑΜΘ κ. Μποντέκο, YnOταν γν ωστό ότι είχε αποφασυστεί το
σύνολο των Σχολών που θα περιλαμBave το αναβαθμισμένο ΤΕΙ ΑΜΘ σε
Πανεπιστημιακό "Βρυμα, ενύ γινόταν
Στην Καβάλα: 1. Σχολή eet
κάν Ευστημών με 3 Τμήματα:
Φυοκό, Χημκό, Γληροφορκής
2. Σχολή Ειστημών Δοίησης
με 2 Τμήματα Δοκητικής ΕΠΙστήμης & ΤΕΧνολογίας, χρηματο-ΣΤΟ 40Ειστμανκό Πεδίο, των ΟκοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Δράμα
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παράδοση
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα