Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΙ Ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
:1 Όλες ο:ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Λειτουργούν και Πάλι
Προτάσεις Πατσαρίνου
γιατην αντιμετώπιση της ρύπανσης
από τα ηυρηνελοιουργείο»σελ. 8
του καλοκαιριού
στη Λακωνία>σελ 10
στις σελίδες 12 & 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 | Έτος 22. Άβμός 5442 | Tun φύλλου 0,50
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
θετικό το ισοζύγιο απασχόλησης στον νομό σύμφωνα με την «ΕΡΓΑΝΗ»
| 165.000 ευρώ
Υπερτερούν οι Προσλήψεις
γιαου impnom
στον Δ. Σπάρτης
έτος στη Λακωνία
Αυξημένος ωστόσο ο αριθμός των ατόμων που έμειναν χωρίς δουλειά
Στο Πλαίσιο των προσκλήτερικών, Βάσει της απόφασης
4748, o un0υργός Εσωτερικαν, Πάνος Σκουρλέτης. ενέκρινε την ένταξη ηράξεων
ύψους 12.492.412,05 ευρώ,
με τη συμμετοχή τον δήμων
Ειδικότερα. για τη συντή,
ρηση σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων, ο Δήμος
Σηάρτης θα λάβει συνολική
επιχορήγηση ύψους 164 700
EU ano το ραμμα Δη
Την ηλότερη επ οση από το
2001 έωςο μερα για τοδισ ημα
Ιανουάριος-Ιουνιος κατέγραψε το
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το οζύγιο
Προσλήψεων
ήταν θετικό κατά 298.171 θέσεις
εργασίας σύμφωνα με τις ροές
μισθωτής ana όλησης στ
ιδυτικό τομέα Εδικοτερα τον
Ιούν οτου 2018 καταγράφηκε θε.
τικό ισοζύγιο κατά 33.620 θέσεις
εργασίας το δεύτερο υψηλότερο
στοχείο το ο μισθωτής
an σόλησης του Ιουνίου 2018
οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλ.
θαν σε 283.201, ενώ οι anoxoρήσεις σε 249.581. Αθροιστικά
γιατηπε ο οι νουάριος Ιού
νιος2018. οι αναγγελίες npoaMΨεων an Bo
θέσεις εργασίαςκοοοο ο
σειςέφτο σαν το 1 0 1.634EXT V
onoicovol 61 1.270 ήταν αηοτέλε.
σμα καταγγελων συμβάσεων
αορίστου χρόνου ή λήξεων συμ.
Βάσε νοια ένου χάνουκαιο.
450.364 οικειοθελείς anoxaprαποχωρήσεαν για
να ov o ano το 2001 ές
napana, Eton σο των
125.300 ευρώ nou npotpxOVται από ιδίους Πόρους του Δ.
σήμερα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα
σε 1.3985 σεις συνέχεια οελ9
Οι μαθητές διαμορφώνουν
οδηγική συνείδηση στη Λακωνία
|19000-a-more
Σηάρτης η συνολική δαΠάνη
Πάνω έργα ανέρχεται σε
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη
Πάνω από 1.600 μαθητές επισκέφτηκαν το Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Σπαρτης
Πέραν κάθε ηροσδοκίας όταν
1η άξεων, ucanoppopr σουν
Πρώτα τους πόρους του
στην έγκαιρη Πρόσκληση που ενώ στη συνέχεια θα χρησιένινε από την Δημοτική Αστυνο- 1 μοοιηθούν οι ίδιοι ηόροι των
μία. για ηρωτη φορά από τις
Η φετινή περίοδος επισκέψεων ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου
και ολοκληρώθηκε με την λήξη
του σχολικού έτους. Η αυξηΚάλλιον
ή το θεραπεύειν
γράφει η Ποτούλα Πασχαλίδη
των επισκέψεων αηό τις ocur
συνέχεια σεΑ. 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα