Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 12/07/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Δεκαέξι ημέρες πριν λήξει η Παράταση Της προθεσμίας
ΠοςναξεφύγετεαΠΟΤημασμπίδα» τώντεκμηριων
Πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης
στις Σταθερές Συγκοινωνίες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξουν
φορολογούμενοι
Eurobank
συμφωνίες
Eurobank
Το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
και οι ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑΖΥ Α.Ε.), ξεκίνησαν τη
συνεργασία τους με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης.
Οι επιβάτες των αστικών
συγκοινωνιών θα έχουν τη
δυνατότητα, μέσω της
ανακύκλωσης να κερδίζουν
κάθεμήνα 10ουρεαν Προσωποποιημένες μηνιαίες κάρτες
ATHENACARD και 100 δωρεάν
ειαία εισιτηρια (διαρκειας 90
λεπτών)
ΕΛΛΗΝ
1 > ΣΤΑΤΙΣ
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση
Πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσημης ανακοίνωσης για την ανάληψη από τα Χανιά του διεθνούς όρο μ 2020, σε συνέντευξη Τύπου ο δι
νες Προωθητικές δράσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και ζήτησε την υποστήριξή της.
Η κα Κουντουρά Τόνισε όπτο Υπουργείο και ο ΕΟΤ
θα στηρίξουν την Προώθηση και Προβολή τής
ργάνωσε ο Σύνδεσμος στις 18 Ιουνίου 2018 στην
πόλη των Χανίων, όπου είχε προσκληθεί και χαιρέτισε η Υπουργός.Ο κ. Σταθάκης ενημέρωσε την
Υπουργό για την Προετοιμασία και τις σχεδιαζόμετης σημαντικής διοργάνωσης, όπως κάθε Πρωτοβουλία και δραση ΠΟυ προάγει τον τουρισμό και
συμβάλλει στην ισχυροποίηση της διεθνούς εικόνας και φήμης της Ελλάδας.
ΣΤΟ 1%
αυξήθηκε ο
πληθωρισμός
Τον Ιούνιο
>>( 3η
«Hayono.ηση της κτικού δικαιώματος της Βουλής, ο κ. anomg 629της συνολικά ΑΦΜ είναι
λίστας Λαγκάρντ του δημοσίου από Πιτσιλής επεσήμανε λίστας Λαγκάρντ 807. Τα υπόλοιη
ειναι αδύνατη
δήλωσε στη Βουλή
ο διοικητής της Ανε- συμπλήρωσε, μη0p- n τ ώ σ ε ' ς , ολοκληρωθεί. εισαγγελέα
ξάρτητης Αρχής εί να γίνει πλέον εντοπίστηκαν μόλις Υπαρχουν ακόμα Αίσθηση Προκάλεσε
Δημοσίων Εσόδων μόνον στις περι- 75, anomgono'ες 178A0MTa onoia η αναφορά TOUnwς
Γιώργος ΠΙΤσιλής πτώσεις εκείνες Που για Τις 71 βγήκαν ελέγχονται με συνα- το να διατηρεί
και διευκρίνισε ότι από την ίδια Τη εντολές ενώ 4 ξιολόγηση και κάνεις ένα λογαριααυτό συνέβη μετά λίστα Προκύπτει βρίσκονται σε φάση άλλων Πληροφορ- σμό στο εξωτερικό
Τις δύο αποφάσεις μεγάλη διαφορά ολοκλήρωσης.
του ΣΤΕ που δεν μεταξύ των ετών
επέτρεΨαν την Ενημερώνοντας την ΑΑΔΕ ενημέρωσε έλεγχο στο Προ- αδίκημα
Παράταση του ελεγ- αρμόδια επιτροπή ΟΤΙ 500 un°θέσεις σεχές διάστημα. Τα
αφορά Που έχει βγει εντολή 920 επεστράφησαν
ελέγχου, έχουν στην οικονομική
Τα 5 στα 10 έτη
Πως σε
έλεγχος, αυτές
ΟΑΕΔ:
11ρογραμμα για 10.000
ανέργους 18-29 ετών
ιών και 30 ΑΦΜ Που
δεν είναι από μόνον
Ποινικο
Ο διοικητής της είναι υΠΟΨήφια για Του