Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

12

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4885/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ, ΩΡΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Η θαλάσσια αύρα
θα φέρει συνεννόηση;
ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η επιστροφή
των µεταναστών

ΣΕΛ. 6-7

ΣΕΛ. 4

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ληγµένα...
σουβλάκια
στο «µενού»
ΣΕΛ. 5

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ:

Θυµάµαι την πρώτη
µου συναυλία
στην Πάτρα

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ

«Φάρµακο»

για δεκάδες οικογένειες
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ «Γ»: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΚΛΙΝΕΣ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 18

«ΞΑΦΡΙΣΕ» 20.000 ΕΥΡΩ

Οικιακή βοηθός
και «µακρυχέρα»
ΣΕΛ. 4

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ
ΑΤΥΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ

Με «θηρία»
ο Προµηθέας
ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜO ΤΟΥ ΜΠΟΛΟΝΙΑ,
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ,
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ, ΟΣΤΑΝ∆Η,
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ

n Παναχαϊκή:

Στασιµότητα
ΣΕΛ. 19-25

ΜΕ «∆ΑΧΤΥΛΟ»...
ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΧΑΪΑ
«ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ»
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

«Τριπλές»
κάλπες
τον Μάιο

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΑΛΒΑΝΙΑΣ

«Αναδιάρθρωση» των συνόρων
ΣΑΛΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ,
ΤΑ «ΜΑΖΕΨΕ» Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΣΕΛ. 38

Α. ΡΙΖΟΥΛΗΣ:
ΓΙΑ ΟΜΑΛΟΤΕΡΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΕΛ. 9

ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ

«Κόκκινο»
στις σχέσεις
µε τη Ρωσία
ΣΕΛ. 13

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ

Κρίνεται
η νοµιµότητα
των εκλογών
ΣΕΛ. 3