Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

25oC, 12.00

30oC, 8.00 μ.μ.

25oC - Υγρασία 55%-84% - Άνεμοι: Δ 4 - ΒΔ 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:12 - Δύση ηλίου: 20:48

€0.80

Ðüóïé ¸ëëçíåò Ý÷ïõí ðéá êáé ôá äõï ôïõò ÷Ýñéá;
Κι έτσι ξαφνικά βρεθήκαμε πια, σε μικρότερη απόσταση από τις επόμενες, τοπικές εκλογές. Η αποδοχή της βουλευτικής τροπολογίας από τον υπουργό Εσωτερικών επιβεβαίωσε όσα λέγονταν τις τελευταίες μέρες και κυρίως ότι η διεύρυνση της θητείας των Οργάνων της
Αυτοδιοίκησης προβλημάτιζε για την συνταγματική της συμβατότητα. Η εξέλιξη αυτή αντικειμενικά επιταχύνει τις ζυμώσεις και τις επιλογές εντός των υπαρκτών και των οιονεί σχημάτων, που θα επιθυμούσαν την έκθεσή τους στη λαϊκή ψήφο. Αναλόγως θα πρέπει να αποκλειστεί, τουλάχιστον σ’ αυτή τη φάση, το άνοιγμα της συζήτησης για την εκ νέου διαίρεση του Δήμου. 3 >>

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4685

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

Åðéóðåýäïíôáé ïé æõìþóåéò


Áðïìáêñýíåôáé
ç äéáßñåóç ôïõ ÄÞìïõ ÔÝëïò Éïõëßïõ, èÜíáé Ýôïéìç ç ôÝíôá óôï ëéìÜíé

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΑΘΗΝΑ. Την πρόθεσή του να
κάνει δεκτή την τροπολογία των
16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για
την ταυτόχρονη διεξαγωγή των
αυτοδιοικητικών εκλογών με τις
ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019
ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ομαλής μετάβασης στο
νέο σύστημα που προβλέπει ο
Κλεισθένης αλλά και το ενδεχόμενο να προέκυπτε συνταγματικό ζήτημα.
Σελίδα 7>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ξεκίνησαν οι εργασίες βορείως του Λιμενικού Σταθμού στον OΛ.KE. για την κατασκευή του δαπέδου πάνω στο οποίο
θα στηθεί μια ειδική τέντα μεγάλων διαστάσεων, που θα στεγάσει έναν νέο Επιβατικό Σταθμό με στόχο την ενδυνάμωση του homeporting και της κρουαζιέρας στην Κέρκυρα. Σελίδα 4>>

Óôïí ÄÞìï ÐáôñÝùí ãéá 99
÷ñüíéá ôï ðáñáëéáêü ìÝôùðï
Ðåñéïäåßá
ËáöáæÜíç (Ëá.Å.)
óå ÊÝñêõñá
Ôåìðëüíé
& Ëåõêßììç
6 >>

«Ç Âñåôáíßá
ôïõ ÐñïóáëÝíôç»
Óýã÷ñïíç ÐñïïðôéêÞ
óôçí Éüíéï Áêáäçìßá 9>>

4 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα