Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
18 ντής Νικόλαος Καρα λά S 1951-1974 18 rrip a E r aIn pio L Σ υλ ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 11 1ΟΥΑΪΟΥ 2018 Π poos7(197ay, AP p60aoGn6694se
Σήμερα η ομιλία
του Λυγερού
Έτοιμα τα δελφίνια
του ΚΟΑ για το
μεγαλη επτυχία
Οτε ψύλλος
Δράμα Πανελλήνιο στον κόρφο τους
η μηχανοκινητη πορεια
στη Δράμα
Πρωτάθλημα
Δήμου Δράμας! Κλειστά καταστήματα
Συμψηφισμό του ΕΝΦΙΑ Τεχνική συνεδρίαση του ε α ρικού ήματ Της Β.Go μης Α ής Ανά ης Του
Σε καλό δρόμο οι εντάξεις
με την επιστροφή φόρου
και προσκλήσεις έργων για
daa ή ααμένεται να λάβουν πιστωτικό
ΚΕ ΣΤΑ θα παραμείνουν την ερχόμενη
Κυριακή 15 Ιουλίου, τα καταστήματα στην
πόλητης Δράμας, σύμφωνα με ανακοίνωση
γικές δηλώσεις δεν θα εισπράξουν τις
ειστροφές φόρουπου θα αναγράφουν τη Βιωσιμη Αστικη Αναπτυξη Δραμας
Από τον Σεπτέμβριο το έργο ύδρευσης αποχέτευσης
σε τμήμα της 19ης Μαΐου
λίου Δράμας, το εταιρικό σχήμα που
κής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας.
Και αυτό διότι οι υπηρεσίες της Ανε- Επρόκετογια μια τεχνική ανά τηση
5άρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την οποία διαφάνηκε η εταμό
(ΑΑΔΕ) αναμένεται να ηφίσουν τα τητα των έργων που έχουν υποβληθεί
ποσ των επιστροφών φόρου που δι-1 για εγκρίσεις, ποια από αυτά έχουν
κήτκό Συβούλιοτου Εμπορικού Συλλόγου
Δράμας αποφάσισε η αγορά της πόλης
μας, την Κυριακή 15-07-2018, στα πλαίσια
εγκρθεί και που ξεκνάνε σύντομα.
2013, λετουργία εμηροών καταστημάκα ούνται οι συγκεκριμένοι φορολογού
μενοι με τις οφειλές τους από τον Enaio
Στην τεχνή συνάντηση, συμμετεί
θα βεβαιωθούν εντός του Σεπτε βρίου.
τος, η Ένωση Κυριών Δράμας και η
Αναπτυξιοή Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ Δρά.
μας. Παρών στην συνάντηση ηταν ο
αρμόδιος εντεταλμένος σύιβουλος
Προγραμματισμού του Δήμου Δpaμας κ. Καρατατζάκης, και εκπρόσωποι από την Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή (εγκρίσες και παρακολούθηση
έργων ΕΣΠΑ) από την Κομοτη ή,
ρεσίες του
και τη διεύθυνση ΠροH AAAE boa a epoyonou
πλέον νέο
οοίου οι εφορίες πραγματοποιούν κάθε
COM, Το επίδομα παιδιού
δόσεις οφειλών ΕΝΟΑ υπολεί
t ouv
να κα λη ο και δεν
Με την κίνηρη αυτή θα ειστράξουν νωμέρος από τα 3,2 δισ. ευρώ του ΕΝΦΑ
σπράξουν επιστροφή φόρου εισοδήμα.
Επισημάνσεις της δημάρχου Παρανεστίου κας Σωτηριάδου στον «Π Τ
τη δό
ματος
για το 2018. Η κατοΒολή αφορά στους μήνες
Με την νοη α ήθαμενο ο υνένα Το εονο υδρευσηS Των φυλακων ΕΧουν υπ Αλα ονηνταρ 6 0A21 μ Χα
Υπολογούμενο ότι και πέρυσι ν λο δες έχει μηπαωων ημιδοση του ΕΠ ματος
πλη το οχρονα α στις αρχές ο αν μας ο εμ Teap Tue ον
και τις 20 Ιουλίου. θα ακολουθήσουν, συΝικηφόρου έχει ολοκληρωθεί
Σωτηριάδου: Απομένει το έργο ενίσχυσης της ισχύος του
υν και αφορούσε στο δίμηνο Μαρ
τίου-Απριλίου. Σμερελφε όλες τις ταχόν
πτεμβρίου έναμήνυμων
προχώρησε|ανΤΑιοστασίου!
για το 160 Επίδομα Παιδιού.
Πώς μπορεηε να umof άλετε Την αίτηση
e-mail με το οποίο
σε σμψηφοσμό της οφειλής τους από Tou eavoonn°λυμένη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
την ατησή τους είτε μέσω της ιστοσελίδας
xeeg μετηδ'r
ΧΕΤΙΚΟ δημοσίευμα, aaφόρων καθυστερούν όταν το ποσό eu-l Όπως γράφαμε, τα ζητήματα που
προΤηθεί φορολογικός Ελεγχος των φρονοτικό κατάστημα εναι πολλά.
τη χρήση των προσω-κών κωδικών πρόσβοκη Συτηριά.
θήκαμεόη, ο
στροφής είναι σημαντικό και πρέπει να
ΣΤην πρώτη σελίδα της νος πλατφόρμας.
OL δυαιοίχα θα βρουν αναλυτικές οδηγίες
για τα βήματα συμπλήρωσης κουπ
Προσλήψος του απαραίτητου προαγωγός
στοιχείων που συνοδεύουν τη φορολοΥιή δήλωση από την εφορία.
Να σημεωθεί ότι ο νόμος επηρέτε, του εντευκτηρίου το οποίο μέχρι το κατάστημα
στην ΑΑΔΕ να προεστράττει μέρος ή σημερα δεν έχα ξεκΜΟυαν και οι κράτησης έχει
εγκααστάσειςτων φυλακών έχουν ολοκληρωθεί,
Προαπα roduso γιατην υποβολή της dmσης Ειδα ατος Παιδού (Α21) 2018 είναι η
προηγουμενη υποβολήτης δηλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) γιατα ασοδήματα του
όλο τον ΕΝΦΑ
παρ' όλα αυφσμό 8πιστροφών φόρων με μελλον -1 τελειώσε, όπως και το Οτηματης
Ομως αφορολογο μενα με πιστωτικά!
Harpeaeva on, όλοι παρμέ
νουμε στο θέμα των απαντήσεων
πουφεδου στη Βουλή ο αρμό
διος υπουργός Δικαιοσνης κ. Κοντονής, ότι το έργο της ύδρευσης
ήταν στην ευθύνη του Δήμου
Παρανεστίου δεν έχει ολοκληρωοςτουατλιοστασίου με τη ΔΕΗ, έργο το
ENOA θα λάβουν κανονικά την επστροφή φόρου εφόσον δεν έχουν υπορέωση πληρωμής κάποιου άλλου φο- που
αποίο κοστί0, 80.000 ευρώ.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Όπως μας είπε συγκεκριμένα η
κα. Σωτηρόδου.οέργο του αγωyo0ιδρευσης be τελειώσει Αυτό
ή ope|λης που θα μπορούσε να συμ
Μετά από τηλεφωνική επιονυΟύοςγιατο αντλιοστάσιο των φυλακών. Και ξερω ότι θα Yie
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
με νης Υ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
ΑΥγειοχειρουργος
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Αναίμακτη . Αξονική Στεφανιογραφία
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
[email protected]
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα