Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

11

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4884/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ 12 ΠΑΙ∆ΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΟ
ΜΕ ΠΑΤΕΡΑ ∆ΥΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο τροχός τον
«αποκεφάλισε»!

Η διάσωση
του αιώνα!

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 2

ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΕΛ. 17-24

OI «ΠΑΛΙΕΣ ΦΡΟΥΡΕΣ»
ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Το στοίχηµα
της επόµενης µέρας
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΘΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Οι γενιές
της ΟΝΝΕ∆
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 3

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
ΣΤΟΝ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

Εργάτης γης
µε ελονοσία!
ΣΕΛ. 5

Α Θ Λ Η Τ Ι ΣΜ Ο Σ
ΑΠΟΨΕ (9) ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
«ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ» ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ

n ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ n ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ n ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Κ. ΤΑΒΑΝΤΖΗ: ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ ΣΕ «ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΝΝΙΝΟΥ»
ΣΕΛ. 8

Εργατικό Κέντρο: Ασφαλιστικά για τις εκλογές!

ΣΕΛ. 11

Αγγλία ή Κροατία;
n ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΙΒΟΥ

Απούσα η
Στεφανίδη λόγω
τραυµατισµού
ΣΕΛ. 25-29

ΤΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Mείωση φορολογίας
και εισφορών
ΣΕΛ. 4

ΣΠΟΥ∆ΑΙΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Πήλινη πλάκα µε στίχους της Οδύσσειας!
ΣΕΛ. 9